Eswatini april 2019. Organisationen Siphilile Maternal and Child Health driver ett mentormammaprojekt som Act Svenska kyrkan stödjer och även varit med och startat (P144). På bilden: Nils Bernhold, Act Svenska kyrkans regionala representant i Zimbabwe och Eswatini, samtalar med mentormamman Nelsiwe Mamba. Act Svenska kyrkan stödjer pågående projekt med mentormammor i Sydafrika, Eswatini och Etiopien. Metoden med mentormammor är utvecklad i Kapstadens kåkstäder och är ett framgångsrikt sätt att förbättra hälsan hos kvinnor och barn i utsatthet. Mentormammorna är mammor som själva lever i fattiga områden och fått utbildning i att utföra hälsovård och samtalsstöd. De arbetar med att söka upp familjer med barn under fem år för att regelbundet väga, mäta och undersöka barnen. Under hembesöken pratar de med mammorna och utbildar kring frågor som hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp. På så sätt kan mentormammorna vara ett stöd i att förebygga ohälsa. Mentormammornas närvaro i utsatta samhällen kan rädda liv!
Foto: Josefin Casteryd /Ikon
Utsänd Afrika

Nils Bernhold

Nils Bernhold är Act Svenska kyrkans representant plats i Harare från juni 2018. Han har tidigare arbetat i Liberia och har en utbildningsbakgrund inom fred-och konfliktstudier.

Nils har jobbat med den afrikanska kontinenten sedan 2007. I Västafrika, Liberia och mer nyligen i Guinea. Nils har tidigare erfarenhet av Zimbabwe både som handläggare och som medföljande under två år i Zimbabwe. Nils arbetar framförallt med våra partner och med samarbetet inom ACT Alliansen. Han har också arbetat inom LWF och PMU Interlife.

Följ Nils på Twitter: @NilsBernhold
LinkedIn
Skicka e-post till Nils Bernhold

Mer om Nils arbete