Porträttbild på Marc Simibizi
Foto: Tore Samuelsson
Utsänd Till Afrika

Marc Simbizi, Uganda

Marc är bosatt i Kampala i Uganda. Tjänstens fokus ligger på organisationsutveckling och hållbar finansiering.

Act Svenska kyrkans representant/Liaison Officer i Uganda. 

Marc har arbetat på Internationella avdelningen sedan 2007 som projekt-, bistånds- och programhandläggare och har även haft olika samordnande roller. Tjänsten har ett fokus på organisationsutveckling och hållbar finansiering. Marc är utsänd av Uppsala stift.

Utsänd period: 2015-

Följ Marc på Twitter:
Skicka e-post till Marc Simbizi

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.