Foto: Karin Bodin
Utsänd Mellanöstern

Jessica Lindberg Dik

Jessica är mellanösternvetare. Hennes uppgift är att följa utvecklingen i Israel/Palestina och att stärka samarbetet med partner där.