Claire har långt lockigt hår och lite större örhängen. Hon står framför en randig vägg och ler.
Utsänd Uganda

Claire Mazin, Uganda

Act Svenska Kyrkans medarbetare i Uganda Claire Mazin har lång erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och gedigen Afrika-kunskap, hon har arbetat på kontinenten sedan 2007.

I sin tjänst för Act Svenska kyrkan är hon en ansvarig för att leda ett stort innovativt biståndsprojekt som kallas MIRP som implementeras i Norra Uganda.

MIRP, står för Mutual and Interrelated Resilience programme, och är ett projekt där Act Svenska kyrkan arbetar parallellt med humanitära, utvecklings- och fredsbyggande insatser. I ett område med återkommande konflikter och stora flyktingströmmar verkar MIRP för att stärka långsiktiga förutsättningar för utveckling och motståndskraft mot kriser.

Claire har arbetat som utsänd för Act Svenska kyrkan sedan Mars 2020.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.