Ung kvinns med rosa sjal runt huvudet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Sommarkampanj

Bakom varje siffra finns en människa

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Din gåva gör skillnad!

De humanitära behoven har fortsatt att öka de senaste åren och är en återspegling av hur världen ser ut. Just nu pågår flera stora humanitära katastrofer parallellt. Många kriser beror på en kombination av konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar samt underliggande grundorsaker såsom fattigdom och en ojämlik fördelning av resurser. 

När katastrofer inträffar möter vi ofta siffror i nyhetsrapporteringen och det är lätt att glömma bort människorna bakom statistiken. Människor som många gånger förlorat sina hem, sina familjer och sin trygghet. Alla har de ett namn och ett liv de kämpar för att få leva.

Jag vill kunna försörja mina barn och inte vara beroende av andra. Det är så jag vill se mig själv.

Halima, Etiopien

Att resa sig starkare efter en katastrof

Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera resurser dit de behövs som mest. För att återuppbygga samhället och stärka förmågan att hantera framtida kriser involveras de människor som själva drabbats. Genom att bidra med sin kunskap och sina styrkor får de kraft att resa sig starkare efter en katastrof.

Viktigt att arbeta förebyggande vid katastrofer

Samtidigt som akuta insatser pågår runt om i världen, arbetar Act Svenska kyrkan också förebyggande för att förbättra människors och samhällens motståndskraft och mildra effekterna av framtida katastrofer. Det är avgörande att knyta ihop akuta insatser med långsiktig förbättring för att skapa hållbar förändring. 

Din gåva bidrar till mat, vatten och skydd

Genom ditt stöd bidrar du till att människor får mat, skydd, rent vatten och sjukvård vid en humanitär kris, din gåva bidrar också till psykosocialt stöd och andra insatser så att människor och samhällen kan resa sig starkare efter krisen. Tillsammans med lokala partner ser vi till att din gåva kommer till användning där den behövs som mest just nu. Swisha till 900 1223.

Kvinna i blommig kjol och grön tröja sitter på marken inne i en hydda och hackar lök.

Livräddande matpaket 190 kr

Torka och klimatförändringar har lett till att miljontals människor lever i matosäkerhet. 190 kr räcker till en veckas livräddande matpaket med bl.a. majsmjöl, bönor, matolja och salt för en familj på sex personer i Etiopien.

Liten flicka tvättar ansiktet vid en kran med rinnande vatten.

Vattenautomat 1200 kr

1200 kr räcker till en vattenautomat som säkrar en stabil tillgång till rent dricksvatten året runt för en familj. Tillgång till rent vatten förbättrar människors hälsa och räddar många barns liv då vattenburna sjukdomar försvinner.

Aktuella katastrofer

Act Svenska kyrkan arbetar just nu med katastrofinsatser i 18 länder*. Genom lokala partner, i många fler länder, kan vi snabbt mobilisera stöd när en katastrofsituation uppstår på ny plats i världen.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Fem personer vandrar. Tre av dem går med stavar.

Pilgrimsvandra med Act Svenska kyrkan

Under er vandring kommer ni få ta del av berättelser och reflektioner från Act Svenska kyrkans partner runt om i världen.

Fler sätt att stödja

  • Bli månadsgivare
  • Swish 9001223
  • Bankgiro 900-1223
  • Plusgiro 90 01 22-3
  • Från utlandet
    SWIFT/BIC: NDEASESS,
    IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Svensk insamlingskontroll

Var med och berätta om sommarens kampanj

Material till kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.

Idébanken för Act Svenska kyrkan

I idébanken hittar ni tips, idéer och inspiration kring insamlingsaktiviteter för Act Svenska kyrkan. Flera av aktiviteterna går att genomföra både fysiskt och digitalt.