Skattereduktion på dina gåvor

Du kan få skattereduktion för dina gåvor till Act Svenska kyrkan. Det innebär att du får tillbaka 25 procent på gåvor. Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller.

När kan jag få skattereduktion?

Skattereduktion kan du få om du är 18 år fyllda eller fyller innevarande år då du ger gåvan. Det som krävs är att varje enskild gåva du ger är 200 kronor eller mer. Totalt under året behöver du skänka minst 2000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket.

Hur mycket kan jag få?

Maximalt belopp om 1500 kronor får du tillbaka om du under året skänker sammanlagt 6000 kronor.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer.

Hur får jag skattereduktion på mina gåvor?

Avdraget görs i samband med deklarationen för det år du gett gåvan. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress. Summeringen av totalt antal gåvor hos olika organisationer görs av Skatteverket, genom att alla organisationer (gåvomottagare) lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

 Är du osäker på om vi har dina personuppgifter eller har fler frågor om Skattereduktionen, kontakta Givarservice, givarservice@svenskakyrkan.se eller 010-1819300.

Är hela Act Svenska kyrkans verksamhet godkänd för Skattereduktion?

Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte rätt till skattereduktion. 

Gåvor till öronmärkningsprojekt på temat Tro och lärande är heller inte skattereduktionsgrundande.