Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Så hanteras din gåva

Act Svenska kyrkan har god kontroll på insamlade gåvor. Vi arbetar ständigt för att du ska kunna känna dig säker på att pengarna kommer fram och används på rätt sätt.

God kontroll på gåvorna

Att Act Svenska kyrkan bygger relationer på lång sikt med våra lokala partner är en stor fördel när det gäller kontrollen av insamlade medel. Vi har ett nära samarbete utan mellanhänder och med fasta kontroller hela vägen. Kontrollerna görs i samarbete med den lokala partnern. Risker för korruption ska tas på allvar, men genom våra nära samarbeten och certifierade rutiner minskar risken för att pengar hamnar i fel händer.

Så här fördelas pengarna - hur mycket går till ändamålet?

Av 100 kronor används:

  • 80 kronor till ändamålet
  • 11 kronor för administration och kontroller,
  • 9 kronor till material och aktiviteter för att få fler gåvor.
Så här fördelades pengarna 2018

Kontroll av vårt insamlingsarbete

Act Svenska kyrkan:

  • har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 90-kontot är en tydlig garanti för att man som givare bidrar till en seriös och ansvarsfull organisation.
  • är medlem i Giva Sverige som arbetar med kvalitetssäkring och kompetensutveckling och arbetar för transparent, etisk och professionell insamling.
  • rapporterar varje år en effektrapport till Giva Sverige (pdf, 8 sidor) Rapporten granskas av en extern revisor som intygar att vi uppfyller kraven.
  • är med på Givarguidens gröna lista. Givarguiden som drivs av Charity Rating bedömer insamlade organisationer utifrån ett givarperspektiv. Charity rating bedömer demokrati, ekonomi och transparens.