Foto: Magnus Aronson /Ikon

Katastrofinsatser

Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Act Svenska kyrkan stödjer utsatta människor runt om i världen. Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut.

Act Svenska kyrkan är ledande i psykosocialt arbete inom ACT-alliansen. Ett psykosocialt synsätt bygger på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Det bygger också på respekt för medmänniskan och kulturen man verkar i. När det fungerar som bäst får det människor att se sig själva som aktiva överlevare med handlingsutrymme, vilket bidrar till snabbare återhämtning

Vi arbetar i huvudsak med lokala samarbetspartners som känner samhället inifrån. Utifrån deras kunskap och närvaro kan de snabbt analysera behoven och förutsättningarna, samt påbörja akuta insatser. Vi involvera även den drabbade befolkningen i katastrofarbetet, till exempel genom att skapa arbetstillfällen.

Beslut om att ge stöd till en insats och storleken på stödet fattas utifrån de ansökningar vi får från våra samarbetspartners. Det avgörande är alltid de humanitära behoven och i linje med de humanitära principerna ges hjälp oberoende av människors ursprung, religion eller nationalitet.

Det är alltså behoven som avgör vem som får stöd. Ansökningarna från våra partner innehåller bland annat detaljerad information om behoven, vad som planeras att göras, var någonstans det ska göras och vilken målgrupp insatsen riktar sig till.

Nyheter om Act Svenska kyrkans katastrofinsatser

Exempel på pågående katastrofinsatser

Tillsammans i handling - för hopp och värdighet

ACT Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Här står ACT för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.