logotype The right Livelihood Award

Right Livelihood Award

Right Livelihood Award Stiftelsen hedrar och stödjer människor som hittar praktiska lösningar på jordens och mänsklighetens stora problem. Det kan handla om insatser inom social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred, rätten till mat och hållbar utveckling.

Right Livelihood-priset instiftades 1980 och kallas ofta för det "alternativa Nobelpriset". Genom priset får pristagarna ett finansiellt stöd och möjlighet att göra sina röster hörda i världen. Ofta kan priset utgöra ett viktigt skydd mot förföljelse.

Samverkar för fred och rättvisa

Svenska kyrkan och Right Livelihood Award Stiftelsen samarbetar både internationellt och i Sverige. Syftet med samverkan är att bli starkare i arbetet med att bekämpa fattigdom och främja en hållbar utveckling, rättvisa och fred. Det sker bland annat genom nätverk och konferenser där Svenska kyrkans partner och pristagare möts i olika delar av världen.

Svenska kyrkan och Right Livelihood Award Stiftelsen samverkar också vid olika arenor som Almedalen, Bok och bibliotek och Mänskliga Rättighetsdagarna.

Right Livelihood-priset

Hittills har 186 personer och organisationer från 73 länder fått priset som delas ut årligen i Sveriges riksdag.

Vem som helst kan nominera en kandidat

Några av de senaste årens pristagare är: den religiöst och politiskt oberoende civilorganisationen White Helmets, Syrien (2016), advokaten Sheila Watt-Cloutier från Candad som arbetar för inuiters rättigheter (2015) och advokaten för mänskliga rättigheter från Gaza, Raji Sourani (2013).

Läs mer på Right Livelihoods webbsida