Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tro och lärande

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder att vi har utbyte av och ansvar för varandra. Vi ser religionen som en viktig förändringskraft, som kan ha stor positiv betydelse i människors liv. Vi arbetar för tolerans och dialog mellan olika religiösa grupper, så att vi kan lära av varandra och leva tillsammans i fred.