Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tro och lärande

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder att vi har utbyte av och ansvar för varandra. Vi ser religionen som en viktig förändringskraft, som kan ha stor positiv betydelse i människors liv. Vi arbetar för tolerans och dialog mellan olika religiösa grupper, så att vi kan lära av varandra och leva tillsammans i fred.

Ge en gåva där det bäst behövs just nu

På grund av den rådande coronapandemin anpassar Act Svenska kyrkan sin verksamhet för att bäst kunna möta de behov som uppstår. Vi står i ständig kontakt med våra partner för att se till att vårt stöd använts på bästa sätt, både långsiktigt och akut. För att säkerställa att din gåva kan användas så snabbt som möjligt och möta de eskalerande behov som uppstått under pandemin, önskar vi fler gåvor som inte är öronmärkta. När du ger en gåva som inte är öronmärkt är du med och stöttar de insatser som vi tillsammans med våra partner bedömer som mest effektiva i denna speciella tid.

Tack för din gåva!