Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.
Foto: Jesper Wahlström

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet, också ser till de sociala och psykologiska behov som uppstår i samband med en katastrof.

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Psykosociala insatser behövs för att säkerställa denna holistiska syn på välbefinnande.

Ett psykosocialt synsätt bygger på människors egen kraft att gemensamt stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. I psykosociala insatser försöker vi skapa naturliga mötesplatser där människor kan vara en del av ett sammanhang. Vi organiserar olika aktiviteter som bidrar till en känsla av normalitet, struktur och mening i tillvaron, exempelvis organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga.

Exempel på psykosociala insatser som går ut på att göra människor delaktiga och återfå kontroll över tillvaron:

Mat

Det är stor skillnad på att bli serverad mat och att få möjligheten att laga den själv. Att som förälder kunna få laga mat till sina barn ger en känsla av kontroll och att man närmar sig en vardag igen.

Gemensamma kök

Förutom att minska åtgången av bränsle, skapar gemensamma kök och grönsaksland mötesplatser där kvinnor får möjlighet att laga mat tillsammans, umgås och dela med sig av sina erfarenheter.

Vatten

Vattenbrunnar och tvättplatser är naturliga mötesplatser där nya samarbeten kan uppstå. När tvättplatserna placeras i en ring blir det lättare att börja prata och ge varandra råd och stöd.

Lek

Barn mår bra av att leka under trygga former. Organiserad lek främjar deras sociala förmåga. I våra förskolor får barnen leka, dansa, sjunga och tänka på något annat än sina problem för en stund.

I våra fritidsaktiviteter, exempelvis fotboll, lär ungdomar känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. 

Drama

Människor som är drabbade av en katastrof behöver stöd för att kunna hantera svåra upplevelser. Samtal och drama är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra.

Utbildning

Utbildning har en avgörande betydelse i samband med en katastrof. Vuxna som lär sig läsa, skriva och räkna får bättre självförtroende och blir också mer måna om sina egna barns utbildning. I vuxenutbildningen ingår även kunskap om hygien, sanitet, hälsa och rättigheter, vilket gör att fler barn överlever.

Jobb

Inkomstgenererande projekt kan till exempel handla om att lära sig sy kläder och bygga skolbänkar. Ett jobb ger inte bara en försörjning utan även en arbetsgemenskap där människor kan utveckla idéer och känna sig stärkta.

Fosterföräldrar

Fosterföräldrar tar hand om barn som blivit separerade från sina föräldrar i samband med krig eller katastrof. Att vara fosterförälder kan vara utmanande på många sätt och innebär flera munnar att mätta. Vi stöttar dem med olika aktiviteter och självhjälpsgrupper där de kan diskutera problem som uppstår och få stöd från gruppen.

Ledare

I en katastrof söker sig människor till en ledare som de har förtroende för. Vi försöker alltid utse lokala kommittéer och ledare bland de drabbade som är med och organiserar verksamheten. Vi ger dem det stöd och verktyg som hela gruppen behöver för att återgå till ett normalt liv.

Pojke står på en soptipp.

Psykosocialt arbete i fyra steg

I en katastrof behöver människor mat, vatten och tak över huvudet. Men också värdighet och hopp. Därför arbetar vi med psykosocialt stöd som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Här beskriver vi vårt psykosociala arbetssätt i fyra steg.

Liten flicka leker med en boll. I bakgrunden syns två kvinnor som diskar.

När fotbollen blir livsviktig

Fotbollen ger glädje, gemenskap och hopp i en vardag av oro och utsatthet. För barn och unga på flykt är fotboll så mycket mer än fotboll. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.