Foto: Magnus Aronson /Ikon

Partner för fred i Mellanöstern

Efter femtio år av ockupation säger både palestinier och israeler att det inte finns någon partner för fred på den ”andra sidan”. Men medan politiker och makthavare inte hittar till förhandlingsbordet pågår ett envist arbete på gräsrotsnivå.

Mycket av hoppet står nu till civilsamhället. Och varje dag bedrivs, vid sidan av ockupationen, ett arbete för att stärka samexistens och fred i Israel och Palestina. Kapacitetsbyggande aktiviteter där utbildning, icke-våld, konflikttransformering och mänskliga rättigheter utgör viktiga hörnstenar.

Det blir svårare för positiva krafter att verka för förändring. Smutskastning, hot och påtryckningar från makthavare och meningsmotståndare har blivit vardag och lagstiftning försvårar många organisationers arbete. Men oavsett så finns det partners för fred.

Här får du träffa några av de människor som arbetar för och med Svenska kyrkans partner i Palestina och Israel. Modiga och proaktiva människor som varje dag gör sitt yttersta för att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Som arbetar för framtiden och som på olika sätt lägger grunden för en rättvis fred.