Några barn leker långt borta på en gata i en by i Colombia
Foto: Thomas Ekelund/Ikon
Hållbar försörjning

Kamp för fred, miljö och markrättigheter i Colombia

Inbördeskriget i Colombia har varat i mer än ett halvt sekel. Urfolk, kvinnor och småbönder är värst drabbade. Du kan bidra till arbetet för deras mänskliga rättigheter!

Kamp för överlevnad och markrättigheter – P90

I Colombia arbetar Act Svenska kyrkan, bland annat genom ACT-alliansen, för att bidra till fred och rättvisa. Vi kämpar för att nå långsiktiga lösningar på den väpnade konflikt som har pågått i landet i mer än ett halvt sekel. 

Vi samarbetar med de som drabbats extra hårt av konflikten: urfolk, afrocolombianer, kvinnor och småbönder. Deras rättigheter måste respekteras och de ska få vara med när det fattas beslut som rör deras vardag och framtid.

Flykting i sitt eget land

En konkret effekt av kriget är att människor drivits bort från sin mark. Närmare var tionde invånare i Colombia är flykting i sitt eget land. De lever utsatt och oftast i extrem fattigdom. Under internflykten ökar risken att utsättas för ytterligare övergrepp och många har förlorat sina försörjningsmöjligheter. 

Soldaterna utnyttjar flickorna på olika sätt, våldtar dem, utnyttjar dem sexuellt och som informatörer.

Olga Lilia Silva Lopéz, jurist, Humanidad Vigente

Det här går din gåva till:

  • Stöd till och organisationsutveckling för småbönder, colombianska urfolk och afrocolombianer. De ska få rätt att stanna kvar på sin mark och utöva sitt självbestämmande.
  • Utbildning i metoder som ska leda till att utsatta bättre kan kräva sina mänskliga rättigheter. Bönderna har t.ex dokumenterat de miljökonsekvenser som oljeutvinningen i landet har inneburit. De har nu inlett en dialog med staten för att få stopp på miljöförstöringen.  
  • Stöd till kvinnor så att de kan öka sitt deltagande inom organisationer, samt arbete med män så att de stödjer kvinnors deltagande.
  • Krisberedskap för drabbade grupper.

Grymt utnyttjande av flickor i Colombia

Olga Lilia Silva Lopéz är jurist hos människorättsorganisationen Humanidad Vigente, och på tillfälligt besök i Sverige. Hon berättar om de utsatta flickorna i Colombia och ger exempel på hur det kan gå till i landet.

Soldaterna får kontakt med barnen, för det är barn det handlar om, till exempel genom att bjuda dem på en clownföreställning i sitt läger, där blir de ett lätt byte.

– Soldaterna utnyttjar flickorna på olika sätt, våldtar dem, utnyttjar dem sexuellt och som informatörer, säger Olga. I flera regioner på landsbygden i Colombia lever människor mitt i en konflikt mellan olika väpnade grupper, som behöver information om varandras strategier. Till det använder de barnen.

Manipulerar barnen

Det är inte alltid de använder våld. Istället kan de lura och manipulera barnen. Och flickorna kan låta sig utnyttjas som en del av en överlevnadsstrategi.

Det är olika väpnade grupper som är skyldiga till brotten mot barnen, och enligt Humanidad Vigente underblåser staten och dess säkerhetsstyrkor situationen, när de istället borde vara en garanti för säkerhet.

Kränkta flickor fördöms av samhället

När soldaterna är klara med flickorna lämnas de vind för våg. De känner sig övergivna, utnyttjade och har kanske blivit gravida. De fördöms av samhället, och som socialt utstötta riskerar de att bli offer för våld och manipulation om och om igen.

Olga menar att något av det viktigaste Humanidad Vigente gör, är att utbilda de båda minoritetsbefolkningarna så att de känner till sina rättigheter.
– Barnen ska veta hur de kan agera i olika situationer, säger hon.

Ger psykosocialt och juridiskt stöd

Humanidad Vigente ger medicinskt och psykosocialt stöd till drabbade och de företräder urfolken och afro-colombianerna juridiskt. Olga säger att hon själv arbetat med ett fall, där hon och organisationen efter lång kamp lyckades få de skyldiga till tortyr och mord på tre syskon straffade.

Det är inget ofarligt arbete. Humanidad Vigente hotas av både staten, militären och paramilitären.
– Ja, det är farligt att arbeta med mänskliga rättigheter, konstaterar Olga.

Svenska kyrkan samarbetar på olika sätt med Humanidad Vigente.