Några barn leker långt borta på en gata i en by i Colombia
Foto: Thomas Ekelund/Ikon
Hållbar försörjning

Kampen för hållbar fred i Colombia

Colombia har plågats av konflikter och våld i mer än ett halvt sekel. Urfolk, kvinnor och småbönder är värst drabbade. Du kan stötta arbetet för en hållbar fred!

Kamp för fred, överlevnad och rättigheter – P90

I Colombia arbetar Act Svenska kyrkan för en rättvis och hållbar fred. Vi ger stöd till de som drabbats av våldet men bekämpar också grundorsakerna till den väpnade konflikt som har pågått i mer än ett halvt sekel – en konflikt som har skördat minst 250 000 människoliv och drivit mer än 7 miljoner människor på flykt.

Act Svenska kyrkan är övertygad om att fred måste byggas underifrån. Urfolk, afrocolombianer, kvinnor och småbönder är grupper som har utstått fruktansvärda  övergrepp och som diskrimineras och utesluts när viktiga beslut fattas. Vi arbetar för att deras röster ska höras och att deras mänskliga rättigheter ska respekteras. 

Act Svenska kyrkans partner har också varit aktiva i fredsavtalets genomförande i Colombia. De har oförtröttligt fördömt och synliggjort brister för myndigheter och det internationella samfundet och krävt att regeringen agerar för att skydda civila.

Fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC­-gerillan utgör en historisk möjlighet att sätta stopp för konflikterna och lidandet. För att ta tillvara denna chans att bryta spiralen av våld och bygga en hållbar fred behöver Colombia omvärldens aktiva stöd, nu mer än någonsin.

I Colombia finns inte dödsstraff men att vara människorättsförsvarare är som att vara dömd till döden. Att försvara sina rättigheter är det farligaste man kan göra i det här landet.

Leyner Palacios, människorättsförsvarare.

Det här går din gåva till:

  • Stöd till och organisationsutveckling för småbönder, colombianska urfolk och afrocolombianer. De ska få rätt att stanna kvar på sin mark och utöva sitt självbestämmande.
  • Utbildning i metoder som ska leda till att utsatta bättre kan kräva sina mänskliga rättigheter. Bönderna har t.ex. dokumenterat de miljökonsekvenser som oljeutvinningen i landet har inneburit. De har nu inlett en dialog med staten för att få stopp på miljöförstöringen.  
  • Stöd till kvinnor så att de kan öka sitt deltagande inom organisationer, samt arbete med män så att de stödjer kvinnors deltagande.
  • Krisberedskap för drabbade grupper.

Grymt utnyttjande av flickor i Colombia

Olga Lilia Silva Lopéz är jurist hos människorättsorganisationen Humanidad Vigente, och på tillfälligt besök i Sverige. Hon berättar om de utsatta flickorna i Colombia och ger exempel på hur det kan gå till i landet.

Soldaterna får kontakt med barnen, för det är barn det handlar om, till exempel genom att bjuda dem på en clownföreställning i sitt läger, där blir de ett lätt byte.

– Soldaterna utnyttjar flickorna på olika sätt, våldtar dem, utnyttjar dem sexuellt och som informatörer, säger Olga. I flera regioner på landsbygden i Colombia lever människor mitt i en konflikt mellan olika väpnade grupper, som behöver information om varandras strategier. Till det använder de barnen.

Manipulerar barnen

Det är inte alltid de använder våld. Istället kan de lura och manipulera barnen. Och flickorna kan låta sig utnyttjas som en del av en överlevnadsstrategi.

Det är olika väpnade grupper som är skyldiga till brotten mot barnen, och enligt Humanidad Vigente underblåser staten och dess säkerhetsstyrkor situationen, när de istället borde vara en garanti för säkerhet.

Kränkta flickor fördöms av samhället

När soldaterna är klara med flickorna lämnas de vind för våg. De känner sig övergivna, utnyttjade och har kanske blivit gravida. De fördöms av samhället, och som socialt utstötta riskerar de att bli offer för våld och manipulation om och om igen.

Olga menar att något av det viktigaste Humanidad Vigente gör, är att utbilda de båda minoritetsbefolkningarna så att de känner till sina rättigheter.
– Barnen ska veta hur de kan agera i olika situationer, säger hon.

Ger psykosocialt och juridiskt stöd

Humanidad Vigente ger medicinskt och psykosocialt stöd till drabbade och de företräder urfolken och afro-colombianerna juridiskt. Olga säger att hon själv arbetat med ett fall, där hon och organisationen efter lång kamp lyckades få de skyldiga till tortyr och mord på tre syskon straffade.

Det är inget ofarligt arbete. Humanidad Vigente hotas av både staten, militären och paramilitären.
– Ja, det är farligt att arbeta med mänskliga rättigheter, konstaterar Olga.

Svenska kyrkan samarbetar på olika sätt med Humanidad Vigente.