En brun och vit ko.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Mänskliga rättigheter

Korna förändrar familjers liv i Tanzania

I Tanzania lever många människor med dålig hälsa på grund av fattigdom och orättvisa maktstrukturer. Arbetet för att förändra en familjs liv kan bland annat börja med en ko... Din gåva kan ge fler familjer i Tanzania en ljusare framtid!

En ko kan förändra människors liv – P89 

Idén är enkel men resultatet är fantastiskt! Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga.

Mjölken från kon ger familjerna näring och inkomster. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. 

Lärdomarna från arbetet med att låna ut kor och ge kvinnor kunskap i djuruppfödning, har tydligt visat att jämställdhet är förutsättningen för att fler familjer ska kunna ta sig ur fattigdom. Därför har projektet utvecklat sin verksamhet och driver i dag en landsomfattande kampanj för flickors och kvinnors rättigheter!

Varje dag blir jag påmind om hur projektet förändrar människors liv. Människor som tidigare varit hjälplösa och utan hopp får en chans och tar den.

Patricia Mwaikenda Mchome, samordnare för ko- och kalvprojektet i Tanzania

Det här går din gåva till:

  • Dräktiga kvigor till familjer med stora behov.
  • Kvinnogrupper som får gemensam utbildning i exempelvis djurhållning och produktion av mejeriprodukter.
  • Utbildning i hur man med enkla medel kan odla för att få mer näringsrik mat och bättre skördar. Det handlar bland annat om att använda gödsel och kompost.
  • Landsomfattande kampanj för att förhindra barnäktenskap, tonårsgraviditeter, könsstympning och andra övergrepp mot flickor.
  • Utbildning kring flickors och kvinnors rättigheter genom bymöten, workshops på skolor och utbildning för religiösa ledare och andra nyckelpersoner i samhället.