Kvinna sitter på en pall och mjölkar en ko.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Försörjning och klimaträttvisa

Jämställdhet och jordbruk i Tanzania

För att minska fattigdomen på landsbygden i Tanzania arbetar Act Svenska kyrkan med att stärka kvinnornas rätt till mark, egendom och resurser.

En ko kan förändra människors liv

Idén är enkel men resultatet är fantastiskt! Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga. Mjölken från kon ger familjerna näring och inkomster. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. 

Lärdomarna från arbetet med att låna ut kor och ge kvinnor kunskap i djuruppfödning, har tydligt visat att jämställdhet är förutsättningen för att fler familjer ska kunna ta sig ur fattigdom. Därför har projektet utvecklat sin verksamhet och driver i dag en landsomfattande kampanj för flickors och kvinnors rättigheter!

Eftersom kvinnor ofta är ansvariga för att hämta ved och producera mat drabbas de extra hårt av klimatförändringarna. Genom utbildningar om mjölkproduktion, avokado- och biodlingar får människor verktyg för att både bevara miljön och generera inkomster. Arbetet bidrar även till spargrupper där bönder lånar ut pengar till varandra för större investeringar, vilket också bidrar till att kvinnor kan öka sin ekonomiska självständighet.

Under de närmaste åren planerar projektet även att installera energisnåla kaminer för att minska vedförbrukningen och underlätta matlagning.

Arbetet bidrar till:

  • Dräktiga kvigor till familjer med stora behov.
  • Kvinnogrupper som får gemensam utbildning i exempelvis djurhållning och produktion av mejeriprodukter.
  • Utbildning i hur man med enkla medel kan odla för att få mer näringsrik mat och bättre skördar. Det handlar bland annat om att använda gödsel och kompost.
  • Landsomfattande kampanj för att förhindra barnäktenskap, tonårsgraviditeter, könsstympning och andra övergrepp mot flickor.
  • Utbildning kring flickors och kvinnors rättigheter genom bymöten, workshops på skolor och utbildning för religiösa ledare och andra nyckelpersoner i samhället.
Kvinna skördar ris

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna med många armband tänder rökelse. Andra kvinnor syns i bakgrunden.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.