Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Mänskliga rättigheter

Korna förändrar familjers liv i Tanzania

I Tanzania har många familjer svårt att få vardagen att gå ihop. De saknar näringsrik mat och har inte alltid råd att låta barnen gå i skolan. Ko- och kalvprojektet förändrar familjernas liv. Din gåva kan ge en familj i Tanzania en ko och en ljusare framtid!

Låt en ko förändra någons liv – P89 

Idén är enkel men resultatet är fantastiskt! Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga.

Mjölken från kon ger familjerna inkomster som förändrar deras liv. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. 

Det innebär en hel del arbete att ha en ko. De mest utsatta familjerna får därför istället möjlighet att låna en get. De är mer lättskötta än kor och får killingar två gånger om året.

Ko- och kalvprojektet finns i fler än 200 byar och många tusen kor har delats ut. Omkring 800 personer får utbildning varje år.

Varje dag blir jag påmind om hur projektet förändrar människors liv. Människor som tidigare varit hjälplösa och utan hopp får en chans och tar den.

Patricia Mwaikenda Mchome, samordnare för ko- och kalvprojektet i Tanzania

Det här går din gåva till:

  • Dräktiga kvigor till familjer med stora behov.
  • Utbildning i djurhållning och produktion av mejeriprodukter.
  • Utbildning i hur man med enkla medel kan odla för att få mer näringsrik mat och bättre skördar. Det handlar bland annat om att använda gödsel och kompost.
  • Uppbyggnad, utbildning och användande av biogasanläggningar.