Foto: Magnus Aronson/IKON
Mänskliga rättigheter

Utbildning och skolgång på landsbygden i Egypten

Kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande, är något av det vi arbetar med i Egypten. Vårt stöd når 30 byar över hela landet. Var med och bidra!

Byutveckling och skolgång för flickor – P45

Act Svenska kyrkan samarbetar med den koptisk-ortodoxa kyrkan, för att ge invånarna på den egyptiska landsbygden stöd att utveckla sina byar efter varje bys specifika behov.

Tack vare projektet finns nu fler hälsovårdskliniker, den kvinnliga könsstympningen har minskat, många fler flickor går i skolan och fler människor har arbete. Med din gåva kan du hjälpa oss att ge fler byar samma chans!

Vi möter Gud i varje människa. Därför är varje människa helig och människovärdet okränkbart.

Ur Svenska kyrkans kristna uppdrag

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbildning i organisering till lokala ledare, så att de kan planera och leda byns projekt.
  • Hälsoutbildning och arbete mot könsstympning.
  • Yrkesutbildningar i bland annat sömnad, snickeri och hårfrisering.
  • Kurser i läskunnighet.
  • Påverkansarbete mot myndigheter.
  • Rent vatten, bättre vägar m.m.

Kunskapen om människors rättigheter och möjligheter sprids från by till by

Act Svenska kyrkan samarbetar med den koptisk-ortodoxa kyrkan, som arbetar med ett trettiotal byar på den egyptiska landsbygden utifrån varje bys behov. De flesta byarna behöver till exempel bättre vägar, rent vatten, utbildning och fler arbetstillfällen.

Lokala ledare får utbildning

Samarbetet börjar med att lokala ledare får utbildning så att de ska kunna hålla i arbetet. Det är viktigt att utbilda människor från trakten, så att kunskapen finns kvar där även när projektet avslutas efter några år. Sedan sätter kyrkan, fältarbetare och bybor tillsammans upp mål för ett projekt som är viktigt för byn.

I byn Awlad Moragan har flera förändringar skett som ett direkt resultat av projektet. Bland annat har byborna lyckats få hälsovårdsmyndigheten att bygga en vårdcentral. Kvinnlig könsstympning har minskat och fler människor har fått arbete.

Nu går alla flickorna i skolan

Många föräldrar på den egyptiska landsbygden anser att det är slöseri med tid att låta flickor gå i skolan. Så var det till för några år sedan i byn Abu Ataz, där nästan inga flickor gick i skolan. I dag gör alla det.

– När projektet startade fick vi övertala 40 procent av flickornas föräldrar att låta dem gå i skolan. Dialog med föräldrarna är mycket viktig, säger den koptisk-ortodoxa kyrkans fältarbetare Reda Aziz.

I många av byarna är analfabetismen hög bland de vuxna och de barn som går i skolan har ofta svårt att hänga med på grund av de stora klasserna. Kyrkan ordnar läs- och skrivutbildningar för vuxna och stödundervisning för barn och ungdomar.

Sprider sig till grannbyarna

Kunskapen om människors rättigheter och möjligheter stannar inte när kyrkans fältarbetare flyttar vidare till en ny by, tvärtom. Den frodas och sprider sig av sig självt.