Foto: Magnus Aronson/IKON
Mänskliga rättigheter

Utveckling och skolgång i Egypten

Kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande, är något av det vi arbetar med i Egypten. Vårt stöd når 30 byar och utsatta samhällen över hela landet. Var med och bidra!

Byutveckling och skolgång för flickor – P45

Act Svenska kyrkan samarbetar med den koptisk-ortodoxa kyrkan, för att ge invånarna på den egyptiska landsbygden och i utsatta lokalsamhällen stöd att hantera de lokala behoven på varje specifik ort.  

Tack vare projektet finns nu fler hälsovårdskliniker, den kvinnliga könsstympningen har minskat, många fler flickor går i skolan och fler människor har arbete. Med din gåva kan du hjälpa oss att ge fler samhällen samma chans!

Vi möter Gud i varje människa. Därför är varje människa helig och människovärdet okränkbart.

Ur Svenska kyrkans kristna uppdrag

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbildning i organisering till lokala ledare, så att de kan planera och leda byns projekt.
  • Hälsoutbildning och arbete mot könsstympning.
  • Yrkesutbildningar i bland annat sömnad, snickeri och hårfrisering.
  • Kurser i läskunnighet.
  • Påverkansarbete mot myndigheter.
  • Rent vatten, bättre vägar m.m.

Kunskapen om människors rättigheter och möjligheter sprids från by till by

Act Svenska kyrkan samarbetar med den koptisk-ortodoxa kyrkan, som arbetar med ett trettiotal byar på den egyptiska landsbygden utifrån varje bys behov. De flesta byarna behöver till exempel bättre vägar, rent vatten, utbildning och fler arbetstillfällen.

Lokala ledare får utbildning

Fältarbetarna rekryteras lokalt och får sedan den utbildning som de behöver för att kunna leda arbetet i sitt närområde, där de i sin tur engagerar andra lokala aktörer och rättighetsbärare och sätter upp gemensamma mål för utvecklingsarbetet. Alla insatser planeras och genomförs alltså lokalt, vilket är viktigt för att skapa långsiktighet och hållbarhet. Målet är att utvecklingen ska fortsätta även efter att projekten avslutas.

I byn Awlad Moragan har flera förändringar skett som ett direkt resultat av projektet. Bland annat har byborna lyckats få hälsovårdsmyndigheten att bygga en vårdcentral. Kvinnlig könsstympning har minskat och fler människor har fått arbete.

Nu går alla flickorna i skolan

Många föräldrar på den egyptiska landsbygden anser att det är slöseri med tid att låta flickor gå i skolan. Så var det till för några år sedan i byn Abu Ataz, där nästan inga flickor gick i skolan. I dag gör alla det.

– När projektet startade fick vi övertala 40 procent av flickornas föräldrar att låta dem gå i skolan. Dialog med föräldrarna är mycket viktig, säger den koptisk-ortodoxa kyrkans fältarbetare Reda Aziz.

I många av byarna är analfabetismen hög bland de vuxna och de barn som går i skolan har ofta svårt att hänga med på grund av de stora klasserna. Kyrkan ordnar läs- och skrivutbildningar för vuxna och stödundervisning för barn och ungdomar.

Sprider sig till grannbyarna

När ett projekt ska avslutas sker en långsam utfasning med ytterligare kapacitetsstöd, så att utvecklingsarbetet ska kunna fortsätta på längre sikt, även utan projektpengar. Kunskapen om människors rättigheter och möjligheter försvinner alltså inte när kyrkans fältarbetare och projekten flyttar vidare till en ny by – tvärtom! Kunskapen och kapaciteten att fortsätta utvecklingsarbetet finns kvar.