Kvinna inspekterar leverans av mediciner.
Fred och demokrati

Mobila kliniker och livsviktig vård i Palestina

Alla människor har rätt till vård, även under konflikter och ockupation. Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem, som specialiserat sig på att ge vård till människor som bor i palestinska områden på Västbanken och i Gaza.

På Västbanken och i Gaza är det mycket svårt för palestinier, som lever isolerat under ockupation, att få vård. Det saknas sjukhus och människors rörelsefrihet är mycket begränsad.

Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria­-sjukhuset i Jerusalem, som ger de som bor i dessa palestinska områden tillgång till den vård som alla har rätt till. Sjukhuset har bland annat en avdelning för cancersjuka barn, och särskilda mammografibussar, så att vårdpersonal kan besöka de kvinnor som inte kan ta sig till sjukhuset själva. Det finns även en psykosocial mottagning med socialarbetare som ger rådgivning åt patienter och deras familjer, samt en dialysavdelning för behandling av diabetes hos barn och vuxna.

Arbetet bidrar till:

  • Akut vård till skadade palestinier i Gaza
  • Cancervård för palestinier på Västbanken och i Gaza, och en särskild vårdavdelning för cancersjuka barn.
  • Mobila enheter för mammografi som söker upp kvinnorna i deras hembyar, för undersökningar och för att sprida kunskap om bröstcancer, som är den näst vanligaste dödsorsaken bland palestinska kvinnor.
  • Psykosocial mottagning med socialarbetare som ger rådgivning åt patienter och deras familjer. 
  • Dialysavdelning, även för barn, en avdelning för behandling av diabetes och en för vård av äldre.
Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

Man släpper iväg en liten fågel från sin händer.

Svenska kyrkan arbetar för fred mellan Israel och Palestina

Svenska kyrkan arbetar för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina och ger katastrofhjälp och stöd till yrkesutbildning och hälso- och sjukvård.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.