Man som tar prov på förorenat vatten.
Foto: Ewa Almqvist /Ikon
Mänskliga rättigheter

Stöd drabbade av gruvindustrin i Sydafrika

Vattnet som rinner nedanför slaggberget i utkanten av Johannesburg är blåfärgat av gifter från gruvnäringen. Den giftiga miljön leder till att människor blir sjuka och barn föds med missbildningar. Stöd arbetet för att företagen ska ta sitt ansvar och lokalbefolkningen få ett bättre liv!

Sätt press på den ansvarslösa gruvindustrin i Sydafrika – P265

Slagghögar efter internationella företags gruvbrytningar i Sydafrika har fått katastrofala följder, både miljömässigt och socioekonomiskt. Företag har lämnat gruvhålen öppna och inget ansvar tas för det giftiga avfall som gruvbrytningen lämnat efter sig.

I områden runt Soweto är sanden full av uran och mycket giftig. Mitt i detta lever människor som inte har råd att flytta. Vattnet i dessa områden är radioaktivt och när det regnar spolas radioaktiva ämnen ut runt bostäderna.

Kamp för bättre levnadsvillkor

Act Svenska kyrkans partner Bench Marks Foundation granskar gruvindustrin i Sydafrika. De har varit ledande i att uppmärksamma hur gruvbolagen missköter sin verksamhet. En av arbetsmetoderna är ”community monitors”, det vill säga aktiva medborgare i sina egna lokalsamhällen. Det handlar om att dokumentera konsekvenserna av gruvnäringen och påverka gruvföretag och myndigheter.

Det här går din gåva till:

  • Påverkansarbete mot lokala myndigheter.
  • Granskning av multinationella bolag.
  • Uppföljning av minimikrav på sociala, miljömässiga och ekonomiska nivåer.
  • Forskningscenter med utbildning av lokalbefolkning hur de samlar bevis på skador.