Kyrkobyggnad
Foto: ACT-alliansen
Tro och lärande

"En kyrka av och för de fattiga" på Filippinerna

Den oberoende filippinska kyrkan arbetar ständigt för de mest utsatta i samhället. Kyrkans så kallade profetiska diakoni har inspirerat många även här i Sverige. Var med och stöd IFI-kyrkans viktiga arbete för allas lika rättigheter!

En kyrka av och för de utsatta – P260

I Filippinerna, där fattigdomen är utbredd och där regeringen inte tar sitt fulla ansvar, behövs kyrkan. Där finns inga sociala skyddsnät och många lever i utanförskap. Den oberoende filippinska kyrkan, IFI, beskriver sig som en kyrka av och för de fattiga. En kyrka som ger röst åt dem som ingen lyssnar på.

IFI-kyrkan, som har sina rötter i fackföreningsrörelsen, arbetar tillsammans med de mest utsatta i landet för alla människors lika rättigheter. Studenter och personal utvecklas ständigt i sin sociala medvetenhet och sitt engagemang, genom att aktivt delta i olika samhällsprogram. De arbetar även aktivt med genus-frågor, LGBTQ-personers och kvinnors rättigheter och under 2019 fick de sin första kvinnliga biskop. 

Tillsammans med Act Svenska kyrkan har IFI-kyrkan också inlett ett samarbete mellan sekulära och trosbaserade organisationer för att bekämpa den nätbaserade sexuella exploateringen av barn, som ökat dramatiskt under pandemin. 

Act Svenska kyrkan har en nära relation till IFI och stöttar hela deras verksamhet.

Vi vill att samhället ska vara rättvist och vi vill öppet bekämpa allt som syftar till att ännu mer avhumanisera de fattiga och sårbara i Filippinerna.

Terry Revollido, ansvarig för IFI-kyrkans utbildningsinstitut

Det här går din gåva till:

  • Utbildningsmaterial för präststudenter och teologistudenter.
  • Terminsavgifter för de studenter som annars inte skulle ha råd att studera.
  • Mat för studenterna under de veckor de finns bland utsatta människor.
  • Generellt stöd till hela kyrkans verksamhet.

En kyrka som inspirerar

Iglesia Filipina Independiente är en självständig, nationell, katolsk kyrka på Filippinerna. Kyrkan är den tredje största i landet, och känd för sitt samhällsengagemang, sin breda diakonala verksamhet och sitt påverkansarbete.

Act Svenska kyrkan har ett samarbetsavtal och en nära relation med IFI. I Sverige har många inspirerats av kyrkans så kallade profetiska diakoni. Kyrkan ser på samhället ur de drabbades perspektiv, och ger röst åt dem som ingen lyssnar på.

UTBILDNINGAR som gör skillnad

Ett tydligt uttryck för IFI-kyrkans stora samhällsengagemang, är de prästutbildningar som erbjuds via kyrkans utbildningsinstitut, ACTS. Institutet ger två utbildningar, en grundutbildning för präster och en masterutbildning i teologi.

Som en del i båda utbildningarna erbjuds studenterna att bo sex veckor i utsatta delar av samhället. Under dessa veckor gör de besök hos människor i slumområden och fängelser, avlägsen landsbygd, barnhem, sjukhus och äldreboenden.

lär sig att se och lyssna

Den del av utbildningen som är förlagd ute i samhället, kallas för "exponeringsprogrammet". De veckorna ger studenterna erfarenhet av att se och lyssna till sina medmänniskor, och träning i att hantera sina egna känslor.

Såväl studenter som personal utvecklas ständigt i sin social medvetenhet och sitt engagemang för omvärlden, i och med den nära kontakten med samhällets mest utsatta.

– Vi vill att samhället ska vara rättvist och vi vill öppet bekämpa allt som syftar till att ännu mer avhumanisera de fattiga och sårbara i Filippinerna, säger Terry Revollido, som är ansvarig för utbildningsinstitutet ACTS.