Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Mänskliga rättigheter

Ge kvinnor i Indien större möjlighet att påverka sina liv

Vi tackar för alla gåvor som ni bidragit med under åren. Insamlingen är avslutad.

MED ER HJÄLP HAR VI BLAND ANNAT BIDRAGIT TILL:

 • Självhjälpsgrupper för kvinnor.
 • Skolgång för flickor.
 • Utbildningar om jämlikhet och rättvisa riktade till män.
 • Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.
 • Arbete för att kvinnor ska ha trygga arbetsvillkor och slippa sexuella trakasserier och våld.
 • Arbete för att säkerställa att transpersoner får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
 • Yrkesutbildningar för kvinnor.

Arbetet i Indien fortsätter men kommer inte längre vara öppet för enskilda gåvor. Se andra projekt som du kan stödja. 

Har du frågor om insamlingen, kontakta Givarservice.
Tel: 018-169600

Förhindra våld mot kvinnor i Indien

Kvinnors mänskliga rättigheter kränks varje dag. I Indien finns traditioner och attityder som hindrar kvinnor från att bestämma över sina egna kroppar och liv. Vår partner finns på plats i tre slumområden i östra Indien. Där är våldet mot flickor och kvinnor utbrett och diskriminering på arbetsmarknaden mer regel än undantag.

Act Svenska kyrkan stödjer projekt för och med kvinnor i Kolkata, Cuttack och Bhubaneshwar.  Målet är att kvinnorna ska kunna ge stöd till varandra och på längre sikt förändra sina liv. Kvinnorna organiserar sig därför i självhjälpsgrupper, föreningar mot våld och olika fackföreningar. Tillsammans vågar de kräva sina rättigheter gentemot arbetsgivare, lokala myndigheter och polis.

Projektet erbjuder även yrkesutbildningar till kvinnor så att de kan försörja sig genom till exempel småföretagande, sömnad och hantverk.

Fokus ligger på att stärka kvinnorna men det är också viktigt att männen blir engagerade för kvinnors rättigheter. Därför får männen prata om sin syn på kvinnor och kvinnans plats i samhället. De får också fundera kring attityder, traditioner och framtida försörjningsmöjligheter.

Vi ser att förändring är möjlig och att kvinnor har mycket att bidra med om de bara får möjligheten.

Genom att organisera sig och samarbeta med polis och myndigheter växer kvinnors möjligheter att påverka sina liv.

Från filmen om WAVAW

Kvinnor mot våld mot kvinnor

Gruppen Women's Association On Violence Against Women (Kvinnor mot våld mot kvinnor) eller WAVAW, består av kvinnor från 30 olika slumområden i Indien. Gruppen bildades 2009 med stöd av Svenska kyrkans partner LWSIT, Lutheran World Service India Trust. De kämpar mot våldet och utbildar om kvinnors rättigheter. Det handlar om att rädda liv, ofta rent bokstavligt. Om att ge flickor hopp och goda förebilder som står för styrka, kunskap och frihet.

Gruppens arbetssätt bygger på att kvinnor som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, omedelbart ska kunna vända sig till någon i gruppen, få hjälp att göra en anmälan och få stöd i sin situation. Oavsett om det handlar om våldtäkt, våld i hemmet, hemgiftsrelaterat våld, misshandel av barn eller abort av flickfoster.

Women's Association OnViolence Against Women arbetar för att

 • stoppa våld mot kvinnor och flickor
 • agera resursperson och ge direkt stöd till kvinnor som utsätts för våld
 • sprida medvetenhet om allas mänskliga rättigheter till både kvinnor och män i slumområden
 • påverka och samverka med polis och andra myndigheter för att lagar mot våld mot kvinnor ska tillämpas.

Se filmen om kvinnogruppen WAVAW (1 min, 52 sek).