Foto: Gustaf Hellsing /Ikon
Hållbar försörjning

Utbildning leder till att romerna i Rumänien får ett bättre liv

Vi tackar för alla gåvor till Rumänien som ni bidragit med under åren. Tack vare era gåvor finns medel till projektet för en tid framöver. Insamlingen är avslutad.

Med er hjälp har vi bland annat bidragit till:

  • Satsningar på skolor och förskolor, ett lagat mål mat om dagen för alla elever och säker transport till och från skolan.
  • Andra chansen-skola för dem i åldrarna 10-30 år som inte gått i skola tidigare.
  • Vårdcentral och hembesök för bättre hälsovård. 
  • Aktiviteter för barn och unga.
  • Kurser i tegelstenstillverkning för ökad tillgång till byggnadsmaterial.
  • Kurser i trädgårdsarbete för att fler ska kunna odla grönsaker.
  • Arbete för kvinnors och barns rättigheter, till exempel samtalsgrupper för att stärka kvinnorna.
  • Tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden.
  • Förhandlingar med myndigheter om bättre boplatser för de över 1 000 romer i området som blivit tvångsförflyttade och tvingas bo i före detta ladugårdar.

Arbetet i Rumänien fortsätter men kommer inte längre vara öppet för enskilda gåvor. Se andra projekt som du kan stödja. 

Har du frågor om insamlingen, kontakta Givarservice.
Tel: 010-181 93 00

Värdigare liv för romer

I Rumänien lever 85 procent av romerna under fattigdomsgränsen. De bor i väldigt dåliga bostäder, isolerade från resten av samhället. Romerna möts av trakasserier och diskriminering och har ofta lite eller ingen utbildning. Endast en av tre vuxna har arbete, och många barn hoppar av skolan.

Act Svenska kyrkan stödjer ett socialt center som Franciskanorden driver i staden Roman. Här erbjuds utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Arbetsmetoden går ut på att skapa förändring tillsammans med människorna i området. Det långsiktiga målet är att säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skola och hälsovård, samt deras möjlighet att engagera sig politiskt.