Spel och kulram på en förskola.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon
Hållbar försörjning

Utbildning Till romerna i Rumänien

Vi tackar för alla gåvor till Rumänien som ni bidragit med under åren. Tack vare era gåvor finns medel till projektet för en tid framöver. Insamlingen är avslutad.

Med er hjälp har vi bland annat bidragit till:

  • Satsningar på skolor och förskolor, ett lagat mål mat om dagen för alla elever och säker transport till och från skolan.
  • Andra chansen-skola för dem i åldrarna 10-30 år som inte gått i skola tidigare.
  • Vårdcentral och hembesök för bättre hälsovård. 
  • Aktiviteter för barn och unga.
  • Kurser i tegelstenstillverkning för ökad tillgång till byggnadsmaterial.
  • Kurser i trädgårdsarbete för att fler ska kunna odla grönsaker.
  • Arbete för kvinnors och barns rättigheter, till exempel samtalsgrupper för att stärka kvinnorna.
  • Tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden.
  • Förhandlingar med myndigheter om bättre boplatser för de över 1 000 romer i området som blivit tvångsförflyttade och tvingas bo i före detta ladugårdar.

Arbetet i Rumänien fortsätter men kommer inte längre vara öppet för enskilda gåvor. Se andra projekt som du kan stödja. 

Har du frågor om insamlingen, %20givarservice@svenskakyrkan.se.
Tel: 010-181 93 00

Hus byggt på pelare vid vatten.

Tema: Hållbar försörjning

Hållbar försörjning är ett tema som genomsyrar många av våra projekt. Se alla insamlingsprojekt på temat.

Gruppbild på fyra personer som utgör Givarservice

Har du några frågor?

Kontakta gärna Givarservice! Ordinarie öppettider: mån-fre, 9-12 och 13-15 Telefonnummer: 010-1819300

Värdigare liv för romer

I Rumänien lever 85 procent av romerna under fattigdomsgränsen. De bor i väldigt dåliga bostäder, isolerade från resten av samhället. Romerna möts av trakasserier och diskriminering och har ofta lite eller ingen utbildning. Endast en av tre vuxna har arbete, och många barn hoppar av skolan.

Act Svenska kyrkan stödjer ett socialt center som Franciskanorden driver i staden Roman. Här erbjuds utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Arbetsmetoden går ut på att skapa förändring tillsammans med människorna i området. Det långsiktiga målet är att säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skola och hälsovård, samt deras möjlighet att engagera sig politiskt.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Närbild av två personers pekfingrar som möts.

Utbildning och stöd till unga kristna i Pakistan

I Pakistan är cirka en och en halv procent av befolkningen kristna, och många av dem tillhör landets fattigaste. Förföljelse av kristna och attentat mot kyrkor gör människor rädda och skapar stora klyftor i samhället.

Kvinna med många armband tänder rökelse. Andra kvinnor syns i bakgrunden.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.