Närbild på händer som ligger i knät på en kvinna.
Foto: Hilina Abebe/NCA Ethiopia/IKON
Jämställdhet och hälsa

Nytt liv för unga kvinnor i Etiopien

Många av kvinnorna som kyrkan möter projektet ”New Life Young Women” är sargade både kroppsligt och själsligt, men vård, ekonomiskt stöd och omsorg ger nytt hopp om framtiden. Act Svenska kyrkan bidrar till att ge kvinnor en väg ut ur prostitution och övergrepp.

Kvinnor från fattiga byar i Etiopien tar sig till huvudstaden i hopp om att hitta arbete. Alltför ofta slutar drömmen i ett liv på gatan. Prostitution kan framstå som enda möjligheten till försörjning, för kvinnor som blivit övergivna.  

Tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i Etiopien stöttar Act Svenska kyrkan kvinnor som hamnat i prostitution. Genom boendestöd, utbildning och gruppsamtal får kvinnorna hjälp att hitta ny försörjning och nya hälsosamma nätverk. Även kvinnornas barn får stöd och hjälp.

Arbetet bidrar till:

  • Boendestöd, yrkesträning och bidrag till studier.
  • Hälsoundersökningar, medicin och särskild behandling mot hiv/aids.
  • Skolmaterial och bidrag till mat för kvinnornas barn.
  • Att skapa trygga miljöer och sociala nätverk, som hjälper kvinnorna att fortsätta sin utveckling och förhindra att de åter hamnar i prostitution. 
Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.