Foto: Hilina Abebe/NCA Ethiopia/IKON
Jämställdhet och hälsa

Nytt liv för unga kvinnor i Etiopien

Många av kvinnorna som kyrkan möter projektet ”New Life Young Women” är sargade både kroppsligt och själsligt, men vård, ekonomiskt stöd och omsorg ger nytt hopp om framtiden. Du kan vara med och ge kvinnor en ny chans i livet!

Kvinnor från fattiga byar i Etiopien tar sig till huvudstaden i hopp om att hitta arbete. Alltför ofta slutar drömmen i ett liv på gatan. Prostitution kan framstå som enda möjligheten till försörjning, för kvinnor som blivit övergivna.  

Tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i Etiopien hjälper vi kvinnor som hamnat i prostitution till ett nytt liv. Även kvinnornas barn får stöd och hjälp.

Jag vägrade att sälja mig själv. Jag var oskuld. Men hon hotade med att lämna mig ensam. Jag kände ingen där, jag hade inget val.

Addis Dersso

Din gåva går bland annat till:

  • Boendestöd, yrkesträning och bidrag till studier.
  • Hälsoundersökningar, medicin och särskild behandling för dem med hiv/aids.
  • Skolmaterial och bidrag till mat för kvinnornas barn.
  • Att skapa trygga miljöer och sociala nätverk, som hjälper kvinnorna att fortsätta växa och förhindra att de åter hamnar i prostitution.