Foto: Hilina Abebe/NCA Ethiopia/IKON
Hållbar försörjning

Nytt liv för kvinnor i Etiopien som levt i prostitution

Många av kvinnorna som kyrkan möter är sargade både kroppsligt och själsligt. Du kan vara med och ge kvinnor som förlorat allt hopp en ny chans i livet!

Nytt liv för unga kvinnor – P192

Kvinnor från fattiga byar i Etiopien kommer sig till huvudstaden i hopp om att hitta arbete. Ofta slutar drömmen i ett liv på gatan. Männen överger, och kvinnor lockas in i prostitution, som framstår som enda möjligheten till försörjning. 

Tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i Etiopien hjälper vi prostituerade kvinnor och deras barn till ett nytt liv.

Jag vägrade att sälja mig själv. Jag var oskuld. Men hon hotade med att lämna mig ensam. Jag kände ingen där, jag hade inget val.

Addis Dersso

Det här går din gåva till:

  • Socialarbetare som söker upp kvinnorna i sexkvarteren.
  • Samtalsstöd och rådgivning.
  • Vård och rehabilitering.
  • Förebyggande insatser mot hiv och bromsmedicin vid behov.
  • Stödfamiljer och mentorer till kvinnorna bland medlemmar i församlingarna.
  • Rådgivning och stöd för alkohol- eller drogmissbrukare.
  • Yrkesutbildning bland annat i småföretagande, samt ekonomiskt stöd till kvinnorna under utbildningen.
  • Förskola för små barn, och hjälp att börja eller återuppta sin skolgång för de lite äldre barnen.
  • Hembesök och uppföljning för kvinnor som tidigare fått stöd.