Ung flicka i röd tröja står i öppningen till ett hus.
Foto: Helena Goldon/Ikon
Jämställdhet och hälsa

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett landsomfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt nationella radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Könsstympning är förbjudet enligt lag i Tanzania. Trots det stympas fortfarande runt 70 procent av flickorna i vissa områden. Det är en djupt rotad tradition som är mycket svår att ändra på.

Act Svenska kyrkan stödjer ett stort nätverk av kyrkor i Tanzania, som engagerar sig helhjärtat i arbetet mot kvinnlig könsstympning. Att med hjälp av lokala personer bryta tystnaden, sprida kunskap och påverka på alla nivåer, är en nyckel för att uppnå förändring. Genom att utbilda såväl ungdomar som vuxna i farorna med övergreppen och driva  påverkansarbete på flera olika platser i samhället, blir förändringen effektiv och långsiktig.

Arbetet bidrar till:

  • Utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig.
  • Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar och religiösa ledare. På läkarstationer får t.ex. mammor information i samband med vaccinering av sina döttrar.
  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.
  • Regionala kommittéer över religionsgränserna, som får utbildning i sakfrågorna, samt i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar sedan för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.
  • Stöd till spar- och självhjälpsgrupper för att skapa tryggare försörjning, så att könsstympning inte blir en källa till inkomst. Grupperna utbildas också kring könsrelaterat våld och rättigheter.
Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.