Foto: Helena Goldon/Ikon
Rätten till hälsa

Stöd kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Stöd arbetet som gör att flickor och föräldrar säger nej till övergreppen!

Stöd varje flickas rätt till sin egen kropp – P190

Frågan om kvinnlig könsstympning är känslig i Tanzania. Det är en djupt rotad tradition som, liksom alla traditioner, är mycket svår att ändra på. Könsstympning är en olaglig sedvänja som i alla tider har försatt kvinnor och flickor i en livsfarlig situation och orsakar men för livet. Det brutala övergreppet är förbjudet enligt lag, ändå stympas runt 70 procent av flickorna i vissa områden. 

– Gud gav oss uppdraget att skydda och värna varandra. Därför måste vi sluta med sådant som skadar andra människor.

Så säger Wilson Mwango, Tanzanias kristna råds projektledare i arbete mot kvinnlig könsstympning.

Uppemot 8 miljoner flickor och kvinnor i Tanzania har omskurits, bland annat för att de inte ska kunna vara otrogna. I vissa fall handlar också könsstympningarna om okunskap. Spädbarn omskärs exempelvis för att man tror att de annars kan få sjukdomar i underlivet. 

Det kristna rådet och den lutherska kyrkan i Tanzania har engagerat sig helhjärtat i arbetet mot kvinnlig könsstympning. 

Att med hjälp av lokala personer sprida kunskap och påverka på alla nivåer, har varit nyckeln. Dessa personer har brutit tystnaden och vågar fatta modiga beslut. Genom att påverkansarbete drivs på många olika platser i samhället – och av människor själva, blir förändringen effektiv och långsiktig.

Kvinnlig könsstympning är en barbarisk handling, mot både kvinnor och barn.

Leena

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig.
  • Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar och religiösa ledare. På läkarstationer får t.ex. mammor information i samband med vaccinering av sina döttrar.
  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.
  • Regionala kommittéer över religionsgränserna, som får utbildning i sakfrågorna, samt i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar sedan för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.
  • Stöd till spar- och självhjälpsgrupper för att skapa tryggare försörjning, så att könsstympning inte blir en källa till inkomst. Grupperna utbildas också kring SRHR och könsbaserat våld.