Foto: Magdalena Vogt/IKON
Hållbar försörjning

Ökad jämställdhet och bättre försörjningsmöjligheter i Myanmar/Burma

På den burmesiska landsbygden lever många i fattigdom och med dålig hälsa. Din gåva bidrar till hälsovård, rent vatten, skolbyggen och utbildning i katastrofberedskap.

Jämställdhet och försörjning – P186

Act Svenska kyrkan arbetar för att stötta människor som lever i stor fattigdom. På landsbygden, och särskilt i de otillgängliga bergstrakterna i Chin och Kayin staterna, har över 100 byar fått ökad tillgång till rent vatten, mat, försörjning, utbildning och hälsovård. 

Arbetet går bland annat ut på att utbilda lokala ledare i mänskliga rättigheter, jämställdhet, organisation, hälsa och försörjning. Dessa ledare för sedan kunskapen vidare till resten av byn. Ett av målen är att ge byborna den kunskap de behöver för att kunna organisera sig, och på så sätt påverka myndigheterna till att bidra till landsbygdens utveckling.

Projektet stödjer också skolbyggen, jordbruksutbildning och förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.

Det enda vatten vi hade kom från en liten damm, men det vattnet var smutsigt och räckte inte hela året runt.

Zaw Moe Swe, vars by deltagit i projektet

Det här går din gåva till:

  • Utbildning av ledare, som i sin tur utbildar grupper i mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa och försörjning. 
  • Projekt som ger kvinnor möjlighet att spara och låna i kvinnogrupper.  
  • Ökad hälsa och skolgång för barn, genom fler lärare, nya eller renoverade skolor och klassrum, förbättrade skolvägar och rent vatten i skolorna. 
  • Insatser för att minska mödra- och barnadödligheten, som är mycket hög i Myanmar/Burma.
  • Arbete för rent vatten och sanitet, så som brunnsborrning, tillsättande och utbildande av vattenkommittéer, vattenrening, toalettbyggen samt utbildning om sanitet i hemmen och i skolorna.
  • Jordbruksutveckling för större skördar samt utbildning i djuruppfödning.
  • Förebyggande arbete för att byar ska klara naturkatastrofer bättre. Det handlar bland annat om att varna för kommande cykloner och utbilda i hur man kan förvara mat och spara rent vatten.

Byn fick hjälp med vattenförsörjningen så nu kan barnen gå i skolan

I byn Tone Le fick Zaw Moe Swe och de andra byborna lägga flera timmar per dygn på att hämta vatten. Det hindrade de vuxna från att arbeta för sin försörjning, och barnen från att gå i skolan. Nu har byn en damm som ger vatten året om.

– Vi kunde inte få upp något grundvatten från marken. Det enda vatten vi hade kom från en liten damm, men det vattnet var smutsigt och räckte inte hela året runt, berättar Zaw Moe Swe.

Stor damm med vatten
Dammen i byn Tone Le Foto: ACT-Alliance

Under sommarmånaderna fick Zaw och de andra i byn gå till en annan by för att hämta vatten. Det hindrade barnen från att gå till skolan eftersom de behövde hjälpa till med familjens mest livsnödvändiga sysslor, då de vuxnas tid inte räckte till.

Sextio personer fick anställning

I  Zaws by har Act Svenska kyrkans partner nu byggt en damm som ger tillräckligt med vatten året om. Många i byn var själva aktiva i bygget, och sextio personer fick anställning för att hjälpa till med dammbygget mot en god lön.

– Nu kommer vi inte längre att ha bekymmer med vatten på sommaren. Det går åt mindre tid till att hämta vatten och byborna kan istället ägna sig åt andra göromål och få mer utrymme för sina liv, berättar Zaw.