Foto: Magdalena Vogt/IKON
Hållbar försörjning

Bättre försörjningsmöjligheter och ökad jämställdhet i Myanmar/Burma

På den burmesiska landsbygden lever många människor traditionellt på det de själva kan odla. Fattigdomen är stor och tillgången till sjukvård och högre utbildning är väldigt begränsad. Din gåva bidrar till att stärka människors organisering, förbättrad försörjning, hälsovård, rent vatten och utbildning i katastrofberedskap.

Jämställdhet och försörjning – P186

Myanmar är ett land som regelbundet drabbas av kraftiga naturkatastrofer och där många människor lever i stor fattigdom. Byutvecklingsprojekten som Act Svenska kyrkan stöttar syftar till att stärka bybornas egen förmåga att skapa hållbara försörjningsmöjligheter och förbättra sin beredskap att hantera återkommande katastrofer.

I otillgängliga bergstrakter och på landsbygden har över 100 byar fått ökad tillgång till rent vatten, utbildning och hälsovård samt ökade skördar och andra försörjningsmöjligheter. Alla barn i projektområdet har också fått tillgång till grundskola, sedan projektet startade!

En annan viktig del av arbetet handlar om att hjälpa människor att organisera sig och att utbilda i mänskliga rättigheter. I det ingår en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnor uppmuntras att delta i beslut som rör byn och att ta en aktiv roll i familjens försörjning och sedan projektet påbörjades har antalet kvinnor i formellt ledarskap också ökat.

Det enda vatten vi hade kom från en liten damm, men det vattnet var smutsigt och räckte inte hela året runt.

Zaw Moe Swe, vars by deltagit i projektet

Det här går din gåva till:

  • Byutveckling och mobilisering av olika bygrupper där kvinnor, män och ungdomar organiserar sig tillsammans för att skapa förändring. 
  • Projekt som framförallt ger kvinnor möjlighet att spara och låna i kvinnogrupper.  
  • Förbättrad hälsa och skolgång för barn, genom fler lärare, nya eller renoverade skolor och klassrum, förbättrade skolvägar och rent vatten i skolorna. 
  • Insatser för att minska mödra- och barnadödligheten, som är mycket hög i Myanmar/Burma.
  • Arbete för rent vatten och sanitet, så som brunnsborrning, tillsättande och utbildande av vattenkommittéer, vattenrening, toalettbyggen samt utbildning om sanitet i hemmen och i skolorna.
  • Jordbruksutveckling för större skördar och mer varierade grödor samt utbildning i djuruppfödning.
  • Förebyggande arbete för att byar ska klara naturkatastrofer bättre. Det handlar bland annat om att varna för kommande cykloner och utbilda i hur man kan förvara mat och spara rent vatten.

Byn fick hjälp med vattenförsörjningen så nu kan barnen gå i skolan

I byn Tone Le fick Zaw Moe Swe och de andra byborna lägga flera timmar per dygn på att hämta vatten. Det hindrade de vuxna från att arbeta för sin försörjning, och barnen från att gå i skolan. Nu har byn en damm som ger vatten året om.

– Vi kunde inte få upp något grundvatten från marken. Det enda vatten vi hade kom från en liten damm, men det vattnet var smutsigt och räckte inte hela året runt, berättar Zaw Moe Swe.

Stor damm med vatten
Dammen i byn Tone Le Foto: ACT-Alliance

Under sommarmånaderna fick Zaw och de andra i byn gå till en annan by för att hämta vatten. Det hindrade barnen från att gå till skolan eftersom de behövde hjälpa till med familjens mest livsnödvändiga sysslor, då de vuxnas tid inte räckte till.

Sextio personer fick anställning

I  Zaws by har Act Svenska kyrkans partner nu byggt en damm som ger tillräckligt med vatten året om. Många i byn var själva aktiva i bygget, och sextio personer fick anställning för att hjälpa till med dammbygget mot en god lön.

– Nu kommer vi inte längre att ha bekymmer med vatten på sommaren. Det går åt mindre tid till att hämta vatten och byborna kan istället ägna sig åt andra göromål och få mer utrymme för sina liv, berättar Zaw.