Fyra barn. Ett barn bär ett annat barn och en nalle.
Foto: Magnus Aronson/IKON
Hållbar försörjning

Humanitära och långsiktiga insatser i konfliktens Sydsudan

I Sydsudan pågår regelbundna strider mellan olika folkgrupper. Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp och många tvingas fly från sina hem. Din gåva stöder människor i byar och i flyktingläger med skolgång, rent vatten och arbete för barns och kvinnors rättigheter.

Konfliktdrabbat Sydsudan i kris

Sydsudan är en ung nation som blev självständig 2011. Spänningen mellan folkgrupper är stor och landet präglas av konflikter och klimatförändringar, som tvingar många från sina hem.

Människor lever under svåra förhållanden och Act Svenska kyrkan har ständig kontakt med partnerorganisationer och systerkyrkor om utmaningarna i landet. Mest utsatta är kvinnor och barn. Sexuellt våld är utbrett och används som vapen i konflikten. Över en miljon barn går inte i skolan och barnäktenskap är vanligt förekommande.

Många barn tvingas stanna hemma från skolan och hjälpa till med jordbruket eller boskapen för att familjen ska klara sin försörjning. Många riskerar att tvingas att arbeta i till exempel gruvor för att bidra till familjens försörjning.

Act Svenska kyrkan arbetar för att förhindra barnarbete genom att genom olika projekt ge föräldrarna möjlighet till en inkomst. Barnen behöver inte sättas i arbete för att hjälpa till att försörja familjen, utan kan i stället fortsätta att gå i skolan.

Partners arbetar även med att rusta upp skolor och se till att både flickor och pojkar få gå till skolan. I samarbete med lärare och föräldrar arbetar partner för att öka medvetenheten om barns rätt till skola och utbildning.

Act Svenska kyrkan arbetar humanitärt i och runt Sydsudan, men bidrar också till långsiktig utveckling genom konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter och för att stärka det civila samhället.

Att skapa rättvis fred är helt avgörande och något som präglar alla våra insatser på både kortare och längre sikt.

Här kan du läsa mer om vår katastrofhjälp till flyktingar.

 

Det kom ofta soldater och misshandlade människor i vår by. Jag har även sett människor dödas.

Juba Ahmed, 15 år

Det här går din gåva till:

  • Stöd till människor i Sydsudans största delstat Jonglei, där fattigdomen är stor.
  • Partners arbete för att fredsavtalet ska implementeras.
  • Informationskampanjer om barnäktenskap som har räddat flickor från tvångsäktenskap.
  • Utbildning i barns rättigheter för föräldrar, lärare och skolledningar. Det handlar om att också flickor ska få gå i skolan och inte giftas bort.
  • Skoltoaletter och mensskydd, två saker som är helt avgörande för att flickor ska våga gå i skolan.
  • Fredsklubbar för barn i byar och flyktingläger. På så sätt får barn och ungdomar från olika folkgrupper lära sig att lösa konflikter.
  • Nya brunnar med rent vatten, samt utbildning i hygien för att förhindra vattenburna sjukdomar.
  • Nytt utsäde och utbildning i bättre jordbruksmetoder.
  • Spar- och lånegrupper som ger människor möjlighet att t.ex. starta småföretag eller göra sjukhusbesök.

Skolan och aktiviteterna skingrar tankarna för Juba som flytt undan våldet

I flyktinglägren i Sydsudan bor framför allt kvinnor och barn. Femtonåriga Juba Ahmed sprang för livet undan våldet med sina fem syskon och sin mamma. I flyktinglägret känner hon sig trygg och kan gå i skolan. 

Juba berättar att hon ofta har mardrömmar om flykten.  Hon säger att hon saknar sin pappa, som är kvar i hemlandet, eftersom gränsen mot Sudan stängdes.

– Det kom ofta soldater och misshandlade människor i vår by. Jag har även sett människor dödas, berättar Juba. 

Juba skiner av glädje när hon pratar om skolan. Aktiviteterna skingrar de tunga tankarna.

– Speciellt när jag hoppar hopprep med mina kompisar. Jag har fått många kompisar och är nästan alltid glad i skolan. Jag älskar matte och vill lära mig engelska flytande. En dag hoppas jag få jobb på kontor och bli något viktigt, säger hon och ler.