Foto: Magnus Aronson/IKON
Hållbar försörjning

Humanitära och långsiktiga insatser i konfliktens Sydsudan

I Sydsudan pågår regelbundna strider mellan olika folkgrupper. Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp och många tvingas fly från sina hem. Din gåva stöder människor i byar och i flyktingläger med skolgång, rent vatten och arbete för barns och kvinnors rättigheter.

Kris i världens yngsta nation – P173

Sydsudan är världens yngsta land och blev självständigt från Sudan först 2011. Men spänningen mellan folkgrupper är stor och landet präglas av inbördeskrig, som tvingar många från sina hem.

Människor lever i svår fattigdom, och Act Svenska kyrkan har fått skrämmande rapporter från partnerorganisationer och systerkyrkor, om övergrepp mot civila. Värst drabbade är kvinnor och barn. Sexuellt våld är utbrett och används som vapen i konflikten. Över en miljon barn går inte i skolan, och barnäktenskap är vanligt förekommande.

Vi arbetar humanitärt i och runt Sydsudan, och bidrar också till långsiktig utveckling genom konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter.

Här kan du läsa mer om vår katastrofhjälp till flyktingarna.

Det kom ofta soldater och misshandlade människor i vår by. Jag har även sett människor dödas.

Juba Ahmed, 15 år

Det här går din gåva till:

  • Stöd till människor i Sydsudans största delstat Jonglei, där fattigdomen är stor.
  • Utbildning i barns rättigheter för föräldrar, lärare och skolledningar. Det handlar om att också flickor ska få gå i skolan och inte giftas bort.
  • Skoltoaletter och mensskydd, två saker som är helt avgörande för att flickor ska våga gå i skolan.
  • Fredsklubbar för barn i byar och flyktingläger. På så sätt får barn och ungdomar från olika folkgrupper lära sig att lösa konflikter.
  • Nya brunnar med rent vatten, samt utbildning i hygien för att förhindra vattenburna sjukdomar.
  • Nytt utsäde och utbildning i bättre jordbruksmetoder.
  • Spar- och lånegrupper som ger människor möjlighet att t.ex. starta småföretag eller göra sjukhusbesök.

Skolan och aktiviteterna skingrar tankarna för Juba som flytt undan våldet

I flyktinglägren i Sydsudan bor framför allt kvinnor och barn. Femtonåriga Juba Ahmed sprang för livet undan våldet med sina fem syskon och sin mamma. I flyktinglägret känner hon sig trygg och kan gå i skolan. 

Juba berättar att hon ofta har mardrömmar om flykten.  Hon säger att hon saknar sin pappa, som är kvar i hemlandet, eftersom gränsen mot Sudan stängdes.

– Det kom ofta soldater och misshandlade människor i vår by. Jag har även sett människor dödas, berättar Juba. 

Juba skiner av glädje när hon pratar om skolan. Aktiviteterna skingrar de tunga tankarna.

– Speciellt när jag hoppar hopprep med mina kompisar. Jag har fått många kompisar och är nästan alltid glad i skolan. Jag älskar matte och vill lära mig engelska flytande. En dag hoppas jag få jobb på kontor och bli något viktigt, säger hon och ler.