Tre flickor i sex års åldern sjunger och leker. De är lite smutsiga och har färgglada kläder på sig.
Foto: Magdalena Vogt
Mänskliga Rättigheter

Barn som lever på gatan i Filippinerna får mat, husrum och utbildning

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Act Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning.

Barn ska slippa bo på gatan - P135

Några av barnen är föräldralösa, andra är försummade eller bortglömda av sina familjer. En del av dem har misshandlats eller utnyttjats sexuellt. Många är missbrukare och sniffar lim.

Act Svenska kyrkan arbetar på Filippinerna med tre barnrättsorganisationer och ett brett nätverk av kristna kyrkor för att skydda barn från våld och utsatthet och påverka myndigheter att ta sitt ansvar för barn rättigheter. De lokala organisationerna Bahay Tuluyan ("Tryggt hus") och Kanlungan (”Tillflykt”) finns på plats för barnen. De erbjuder barnen mat, husrum, hälsovård och utreder varje enskilt barns specifika historia och behov. Målet är återförening om barnet har en familj men i de fall där återförening inte är för barnets bästa erbjuds långtidsboenden på trygga platser. Barnen får skolgång, kunskap om sina rättigheter, lära sig att ta ansvar och att samarbeta i grupp. Barnen får också hjälp att bearbeta sina upplevelser, juridiskt stöd samt hjälp att ta sig ur drogberoende. 

Act Svenska kyrkan arbetar genom sina lokala partner på bred front med att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Om jag inte fått hjälp av Bahay Tuluyan skulle jag inte ha något liv. Jag skulle ha gått runt på gatorna och inte vetat vad jag skulle göra.

Jonathan Rosimo, 7 år

Det här går din gåva till:

  • Korttids- och långtidsboende för hemlösa barn.
  • Drop in-center där barnen kan få ett mål mat, en dusch och medicinsk omvårdnad.
  • Socialarbetare som hjälper barnen att bearbeta sina upplevelser och kontrollerar deras fysiska och psykiska hälsa, samt gör upp individuella utredningar för dem.
  • Permanent boende, skolgång och yrkeskurser för barn som inte kan återförenas med sina föräldrar (en återförening är alltid målet när det är möjligt).
  • Barn-till-barnundervisning – äldre barn som fått stöd blir ambassadörer och lär andra barn om deras rättigheter och om hur de kan få hjälp.
  • Workshops om barns rättigheter för föräldrar, lärare, polis, socialarbetare och myndighetspersonal.