Tre flickor i sex års åldern sjunger och leker. De är lite smutsiga och har färgglada kläder på sig.
Foto: Magdalena Vogt
Försörjning och klimaträttvisa

Gatubarn får mat, utbildning och en säker plats att vara på

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Act Svenska kyrkan stödjer lokala organisationer som ger barnen mat, utbildning, sjukvård och en säker plats att vara på.

I Filippinerna lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom. Många barn har inget riktigt hem. Några av barnen är föräldralösa, andra är försummade eller bortglömda av sina familjer. En del av dem har misshandlats eller utnyttjats sexuellt. Många är missbrukare och sniffar lim. Extremväder som översvämningar och tyfoner blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna, vilket gör att människor också tvingas lämna sina hem vid kusterna för ett liv på gatan i storstäderna.

Tillsammans med tre barnrättsorganisationer och ett brett nätverk av kristna kyrkor arbetar Act Svenska kyrkan för att skydda barn från våld och utsatthet. Arbetet innefattar skyddade boenden, uppsökande verksamhet, drop in-center i utsatta områden och påverkansarbete mot myndigheterna. De lokala organisationerna Bahay Tuluyan ("Tryggt hus") och Kanlungan (”Tillflykt”) finns på plats för barnen. De erbjuder barnen mat, husrum, hälsovård och utreder varje enskilt barns specifika historia och behov. 

Målet är att barnen ska kunna leva med sina föräldrar, men i de fall där barnet inte har en familj eller om föräldrarna inte kan ta ansvar för sina barn, erbjuds långtidsboenden på trygga platser. Barnen får skolgång, kunskap om sina rättigheter, lära sig att ta ansvar och att samarbeta i grupp. Via dagcenter och boenden får barnen också hjälp att bearbeta svåra upplevelser, juridiskt stöd och hjälp att ta sig ur drogberoende. Act Svenska kyrkan arbetar genom sina lokala partner på bred front med att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Arbetet bidrar till:

  • Korttids- och långtidsboende för hemlösa barn.
  • Drop in-center där barnen kan få ett mål mat, en dusch och medicinsk omvårdnad.
  • Socialarbetare som hjälper barnen att bearbeta sina upplevelser och kontrollerar deras fysiska och psykiska hälsa, samt gör upp individuella utredningar för dem.
  • Permanent boende, skolgång och yrkeskurser för barn som inte kan återförenas med sina föräldrar (en återförening är alltid målet när det är möjligt).
  • Barn-till-barnundervisning – äldre barn som fått stöd blir ambassadörer och lär andra barn om deras rättigheter och om hur de kan få hjälp.
  • Workshops om barns rättigheter för föräldrar, lärare, polis, socialarbetare och myndighetspersonal.
Kvinna skördar ris

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna med många armband tänder rökelse. Andra kvinnor syns i bakgrunden.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.