Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Nyhetsbrev internationell utveckling och politik

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av frågor om internationell utvecklingspolitik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete.

Påverkansarbete är en viktig del av det arbete som vi genomför tillsammans med våra partnerorganisationer i våra 17 programländer och i vårt humanitära program. Det kan till exempel handla om att stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar, använda FN-mekanismer för att försvara religionsfrihet och jämlika medborgarskap, eller om att försvara det demokratiska utrymmet så att lokala civilsamhällesaktörer kan fortsätta göra sina röster hörda.

Genom vårt eget påverkansarbete i Sverige och globalt förstärker vi partners röster från den lokala och nationella verkligheten till de regionala och globala policyforumen. Läs mer om vårt påverkansarbete här!

SENASTE NUMMER

PERSONUPPGIFTER

För att informera om Act Svenska kyrkans påverkansarbete (policydialog) skickar vi ut nyhetsbrev. Vi samlar därför in följande uppgifter: för- och efternamn, e-postadress, kategori (t.ex. politiker, civilsamhället, tjänsteperson vid Sida eller UD) och parti (gäller enbart förtroendevalda politiker). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig med stöd av vårt berättigade intresse av att informera dig om vårt påverkansarbete. Uppgifterna inhämtas antingen från din arbetsgivares öppna hemsida eller vid kontakt med någon som företräder Act Svenska kyrkan.

Vi kommer att använda oss av dina personuppgifter tills vidare. Du kan när som helst avbryta din prenumeration av nyhetsbrevet. Det kan du göra via en länk längst ned i nyhetsbrevet.

Läs mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter