Viktigt att länder håller sina löften och ökar biståndet

Idag publicerade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) statistik över hur mycket utvecklingsbistånd som medlemsländerna betalade ut under 2020. Några stora länder ligger kvar på tidigare nivåer trots den ekonomiska tillbakagången under året, medan andra länder skurit ned sina budgetar.

Med anledning av detta uppmanar Act Svenska kyrkan, tillsammans med ACT-alliansen och mer än 70 organisationer och nätverk av organisationer i olika delar av världen, medlemsländerna i OECD:s utvecklingskommitté att fullfölja och överträffa åtagandena om att ge minst 0,7 procent av BNI i bistånd, varav 0,2 procent till de minst utvecklade länderna.

Det internationella uttalandet görs mot bakgrund av att behovet av internationellt bistånd har ökat dramatiskt under covidkrisen. 150 miljoner människor beräknas tryckas tillbaka i extrem fattigdom, och 137 miljoner fler lever på svältgränsen, när antalet människor som är drabbade av akut hunger har ökat med 80 procent.

– Nu måste investeringar i hälsovård, social trygghet, och grön omställning öka i hela världen. Utvecklingsländerna, särskilt de fattigaste, klarar inte detta om inte det internationella stödet ökar. Att dra ner på biståndet är att agera mycket kortsiktigt, nu är det istället tid att växla upp, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Just nu pågår det årliga FN-mötet om hur genomförandet av Agenda 2030 ska finansieras, Finance for Developmen Forum. Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska kyrkan deltar i mötet som en del av den svenska delegationen.

– Biståndet är inte den enda eller den största källan till finansiering. Men det är fortsatt avgörande för många av de fattigaste länderna, och många nödvändiga insatser kan inte finansieras på andra sätt, säger Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare för Act Svenska kyrkan.

– En rad ministrar och presidenter har vid den inledande sessionen vittnat om en desperat situation, och vädjat om internationell solidaritet och kraftfulla åtgärder för att skriva ned skulder och öka stödet till de mest drabbade länderna. Många betonar också att vaccin mot coronaviruset ska hanteras som en global nyttighet, och regelverken anpassas därefter.

Pressmeddelande från CONCORD Sverige där bland annat Erik Lysén uttalar sig:  Sverige toppar OECD:s statistik för biståndsgivare 2020

Läs uttalandet i sin helhet