Välkommen ökning av biståndsbudgeten

Den totala biståndsbudgeten för 2022 föreslås öka med fem miljarder kronor till sammanlagt 51,9 miljarder. Det är ett välkommet tillskott för att möta de ökade behoven som uppstått runt om i världen under pandemin.

Ökningen av biståndsbudgeten återspeglar den starka ekonomiska återhämtningen i Sverige och att regeringen håller fast vid Sveriges långsiktiga åtagande att avsätta en procent av BNI till internationellt bistånd.

– Vi välkomnar regeringens tydliga besked om att Sverige fortsatt lever upp till sitt biståndslöfte, och noterar att det utifrån besked från Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna finns en tydlig majoritet i riksdagen för detta, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. Ett starkt internationellt bistånd inriktat på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är ett av Sveriges viktigaste verktyg för att bidra till en positiv utveckling i vår omvärld. Det handlar inte bara om solidaritet, utan är också avgörande för vår egen välfärd.

Coronapandemin har ökat människors behov av såväl humanitärt som långsiktigt bistånd på ett dramatiskt sätt. Till detta kommer klimatkrisen och att de rika länderna inte har uppfyllt sina långvariga löften om att ge klimatstöd utöver befintligt bistånd – vilket inte underlättar möjligheterna till framsteg vid höstens klimattoppmöte. Vissa länder, som Storbritannien, har i det här läget valt att dra ned på biståndet och prioritera inhemska behov. Men det finns också några länder, som Norge och Sydkorea, som har valt att växla upp. ”Det är den delen av statsbudgeten som räddar flest liv och skapar möjligheter för flest människor”, var biståndsministerns motivering.

– Världen befinner sig i en exceptionell situation – med miljarder människor som väntar på sin första vaccinspruta, hungerkris på rekordmånga platser och en akut klimatkris, säger Erik Lysén. Mot bakgrund av detta hade det varit motiverat om Sverige i år hade kunnat anslå ytterligare medel – utöver enprocentmålet – till såväl donationer av överskottsvaccin som till klimatstöd, säger Erik Lysén.

De största budgettillskotten kommer att läggas på att öka stödet till Covax med två miljarder och ytterligare drygt två miljarder till internationella organisationer och fonder.

– Vi står bakom regeringens tydliga stöd till multilateralt samarbete, men tycker att stödet för civilsamhällesorganisationer, både direkt och via svenska organisationer, kan öka mer - inte minst i ljuset av demokratisatsningen - för att stärka lokala civilsamhällen som i allt fler länder möter allt hårdare lagstiftning och repression, säger Erik Lysén.