Uttalande om våld mot demonstranter

Act Svenska kyrkan och sju andra internationella organisationer verksamma i Colombia uppmanar den colombianska staten att vidta åtgärder så att mänskliga rättigheter inte kränks i samband med medborgarprotester i landet. Protesterna utlöstes runt om i landet mot bland annat en ny skattereform. Den senaste veckan har åtminstone 19 personer dödats av polisen.

De senaste dagarnas sociala protester och demonstrationer i Colombia har mötts av kraftigt våld från polisen och minst 19 personer har dödats. De allra flesta protesterna är fredliga och de som har utfört vandalism och andra våldsamma handlingar är individer som använder protesterna för att utföra kriminell verksamhet eller förstöra för hundratusentals människor som inte t är inblandade i våldshandlingar.

Den colombianska konstitutionen och dess lagar erkänner medborgarnas rätt att fredligt demonstrera och protestera mot regeringsbeslut eller andra statliga organ som kan anses vara skadliga för deras rättigheter. Under pandemin har fattigdomen ökat markant, det senaste året har över 10 000 colombianer hamnat under fattigdomsgränsen – varje dag.

– Det är oerhört allvarligt att en demokratiskt vald regering väljer att använda polis och säkerhetsstyrkor för att inskränka människors mötesfrihet och rätt till fredliga protester. Det är oroväckande, både ur demokratisynpunkt och för Colombias fredsprocess, säger Eva Ekelund, policychef för Act Svenska kyrkan. 

I uttalandet uttrycker organisationerna oro över framförallt tre incidenter:

  1. Riskerna relaterade till en avslappning av kontroll av de allmänna säkerhetsstyrkornas åtgärder, särskilt att skjuta mot medborgarna i samband med protesterna.
  2. Övergrepp och oproportionerligt våld av polis och andra säkerhetsstyrkor
  3. Garantier för att kunna genomföra sociala protester och demonstrationer

Läs uttalandet i sin helhet (engelska pdf)