Utökade insatser i Sydsudan och Uganda

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan utökar sina humanitära insatser i Sydsudan på grund av torkan som drabbat flera afrikanska länder. I Uganda utökas insatserna i och med ett ökat antal flyktingar från Sydsudan som flytt på grund av torka och konflikter. Insatserna ska bland annat bidra till att fler människor får tillgång till mat och rent vatten.

Svår torka, ibland annat Sydsudan, de senaste åren har gjort att boskap har dött, skördar förstörts och bristen på vatten är akut. Den pågående katastrofen är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Läget förvärras ytterligare av att det pågår stridigheter och konflikt i landet. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet. Svenska kyrkan utökar därför insatserna i Sydsudan.

– Det utökade stödet kommer bland annat gå till 15 000 personer som får bidrag för att kunna köpa mat. Sedan kommer 1600 elever få matpaket i sina skolor. Det är viktigt att barnen går i skolan och får en utbildning men bristen på mat gör att alla elever inte har möjlighet att vara i skolan. Det vill vi motverka med detta stöd, säger Anna Garvander, humanitär chef för Svenska kyrkan.

Flyktingar i Uganda

Svenska kyrkan har sedan tidigare arbetat med flyktingar i Uganda. Det ökande antalet som kommer från Sydsudan gör att insatserna måste utökas.

– Vi har sett en dramatisk ökning av antalet flyktingar från Sydsudan till lägren i Uganda. Vi kommer därför med våra lokala partner öka tillgången till rent vatten och tillhandahålla utsäde så att de kan bruka jorden och förhoppningsvis få en skörd, säger Anna Garvander.

Insatserna kommer också förstärka resurserna vid mottagningscentren och införa system för att fånga upp dem som blivit utsatta för sexuellt- eller genusbaserat våld.

 

FAKTA

I Sydsudan och Uganda samarbetar Svenska kyrkans internationella arbete med Lutherska världsförbundet.

Svenska kyrkans stöd till den utökade insatsen i Sydsudan uppgår till 3,5 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner är från Sida och 1 miljon kronor är från Hungerhjälpen (Radiohjälpen). 100 000 kronor är egna medel.

Den utökade insatsen i Uganda uppgår till tre miljoner kronor från Sida.