Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Anmäl dig till samordnarutbildning 23-24 maj i Uppsala

Nyhet Publicerad Ändrad

Utbildningstillfälle för dig som är samordnare för Act Svenska kyrkan. Tillfället riktar sig till dig som är samordnare, nyligen utsedd eller som funnits med ett tag.

Plats: Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Linnégatan 1C i Uppsala

Tid: Torsdag 23 maj klockan 13 – fredag 24 maj klockan 13

Under denna utbildning kommer du att få inspiration och verktyg i ditt arbete som samordnare. Du får ta del av aktuella rapporter från Act Svenska kyrkan och nätverka med andra samordnare från hela landet.

Mat och logi

Vi står för fika och måltider under utbildningen. Ni ordnar och bekostar själva resa och eventuell logi. Hör med din församling om finansiering.

På torsdagskvällen har vi en gemensam middag med möjlighet att ytterligare nätverka. Om du av någon anledning inte kan delta, vill vi att du anger det redan i din anmälan så att vi inte får onödiga merkostnader.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 30 april. Vi kan ta emot max 40 deltagare så dröj inte med din anmälan.

Frågor?

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss på Givarservice e-post givarservice@svenskakyrkan.se eller på telefon 010-181 93 00.

Varmt välkomna!

Helena Alm Norberg och Helena Frankson

Program för samordnarutbildningen

Torsdag 23 maj

13.00 Välkommen och presentationer

13.30 Utmaningar och erfarenheter i din roll som samordnare

14.30 Redovisning grupparbete

15.00 Fika

15.30 Hur kan vi jobba med unga över generationsgränserna? Oskar Skäremo, samordnare globala påverkansfrågor/Svenska kyrkans Unga

17.00 Paus

18.30 Middag Scandic Upplandia

Fredag 24 maj

08.30 Morgonbön i Kapellet på SKUI

08.50 Julinsamlingens och Fasteaktionens nya treårsteman. Hur ser planerna ut och hur jobbar vi tillsammans? Susanna Olivin och Eva Pérez Järnil, handläggare kampanjer. Möt Givarservice, Maria Wiborgh, teamkoordinator Givarservice.

09.50 Fika

10.10 Act Svenska kyrkans arbete för klimatet, Margareta Koltai, tematisk rådgivare

11.10 Bensträckare

11.15 Lokalt engagemang med Actumportalen som verktyg, Gabriel Liljenström, handläggare folkbildning

12.00 150 årsjubileet, Göra Skillnad mm

12.15 Lunch och avslutning