Meny

Unik biståndssatsning leds av Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan kommer att leda en omfattande biståndssatsning i Uganda. Fokus är att skapa varaktig förändring genom en kombination av humanitära, hållbara och långsiktiga insatser. Sida/Svenska ambassaden i Uganda bidrar med 160 miljoner till arbetet.

Det är i flyktinglägret Kyangwali och i Kikuube distrikt som satsningen kommer att ske och omfatta även lokalbefolkning. I själva lägret bor omkring 120 000 flyktingar varav den stora majoriteten är på flykt undan striderna i grannlandet Demokratiska republiken Kongo. I Uganda lever idag cirka 1,3 miljoner flyktingar.

- Det här är en ovanligt omfattande satsning för att vara biståndssammanhang och vi är glada över förtroendet från Sida, säger Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten vid Act Svenska kyrkan.

Porträttbild på Marc Simibizi
Marc Smibizi arbetar för Act Svenska kyrkan. Bild: Tore Samuelsson

Act Svenska kyrkan har huvudansvar både för genomförande och uppföljning av satsningen. Organisationer på plats som bedriver arbetet är Lutherska Världsförbundet, Norwegian Refugee Council och Action Against Hunger.

Långsiktighet i fokus

Satsningen i Kyangwali är 4-årig med syfte att utveckla det som i biståndssammanhang benämns nexus. Enkelt uttryckt handlar det om att undvika kortsiktiga humanitära insatser, utan överbryggande långsiktigt tänk. Istället ska arbetet ha fokus både på att trygga basala behov som mat- och vattenförsörjning samt långsiktiga utvecklingsinsatser och fred. Det handlar om att erbjuda möjlighet till exempelvis utbildning och inkomst, stärka kvinnors rättigheter samt om att jobba med hållbar försörjning för såväl flyktingar som lokalbefolkningen i distriktet.

Psykosocialt arbete centralt

Behovet av att uppnå varaktig förändring för människorna som lever i och runt flyktinglägret är utgångspunkten. Kvinnors rättigheter liksom fredsbyggande insatser är också grundbultar. Dessutom kommer Act Svenska kyrkans expertis inom psykosocialt arbete att ingå som en central del.

I flyktinglägret i Kyangwali är de flesta kongoleser, men även andra nationaliteter och många har bott i decennier i lägret, som har funnits ända sedan 60-talet. Uganda har länge lyfts fram som ett föredöme för vad som beskrivits som en mycket generös flyktingpolitik. Under flyktingkrisen 2015 påtalades exempelvis att Uganda tog emot fler flyktingar än hela EU. Flyktingar får som regel omedelbar flyktingstatus i Uganda samt inte sällan en egen bit mark där de kan bygga hus och odla grönsaker.

-Men det råder stor brist på skolor, sysselsättning, hälsovården är eftersatt och det rapporteras återkommande om problem med undernäring bland barnen. Många flyktingar är också präglade av att ha upplevt krig och konflikt samt lever under mycket enkla förhållanden i lägren, berättar Marc Simbizi, regional representant för Act Svenska kyrkan och en av dem som kommer att arbeta med satsningen på plats i Uganda.

-Förhoppningen är att satsningen kommer att göra stor skillnad för många av flyktingarna och bidra till utveckling av nya arbetssätt även i andra flyktingsammanhang i östra Afrika, säger han.