Händer mot himmel. Världskartan är målad på händerna
Foto: pixabay

Välkommen till en digital global dag - Under samma himmel bygger vi en klimaträttvis värld!

Precis som mycket annat just nu så kommer Global trettonhelg att bli digitalt. Under trettondagsafton den 5 januari möts vi som är intresserade och engagerade för en hållbar och rättvis värld digitalt. Anmäl dig senast den 18 december.

Under trettondagsafton 5 januari möts vi som är intresserade och engagerade för en hållbar och rättvis värld digitalt! Vi som tror på alla människors lika värde och vill vara med och göra skillnad samlas för att lära oss mer och inspireras. Dagen bjuder på föreläsningar och panelsamtal med Act Svenska kyrkans olika aktörer i världen och engagerade runt om i Sverige som arbetar med klimatanpassning.

Vem som helst som är intresserad av internationella frågor, klimaträttvisa och hållbarhet kan delta. Dagen är kostnadsfri – det enda du behöver göra är att anmäla dig så får du en länk till deltagarsidan.  Du deltar sedan hemma framför din egen skärm.

Program

9.15 Inloggning och mingel med Jennifer Ferguson

9.30 Välkommen och andakt

med Pontus Gunnarsson, föreståndare för Stiftsgården i Rättvik

9.45 Hur hanterar vi effekterna av Covid-pandemin och klimatkrisen på ett genusrättvist sätt? 

I detta seminarium belyser vi sambandet mellan effekterna av pandemin och klimatkrisen och samtalar kring hur vi kan bemöta dem. När vi tittar på effekterna av pandemin och klimatkrisen ser vi att de har flera likheter som bygger på strukturella ojämlikheter och diskriminering. Upprätthållandet av det dagliga livet både i pandemin och klimatkrisen säkras av det betalda och obetalda vårdarbetet på sjukhus, vårdhem, äldreboenden och i hemmen. Hur kan vi arbeta för att minska de långsiktiga negativa effekterna på jämlikhet och traditionella könsroller? Hur arbetar Act Svenska kyrkans partner med detta?

10.45 Paus

11.00 En generationsöverskridande klimatrörelse – hur bygger vi ett relevant samarbete?

Hur går vi från ord till handling i den angelägna agendan för klimaträttvisa? Hur hörs barns och ungas röster?  Vad är kyrkans roll och uppdrag i de utmaningar vi står i? Hur ser det ekumeniska och interreligiösa samarbetet ut – och hur kan det fortsätta fördjupas?

12.00 Lunchpaus

13.30 Klimaträttvisa ur ett teologiskt perspektiv

Vår ständiga inriktning mot materiell tillväxt verkar inte vara förenlig med de naturgivna förutsättningarna på jorden. Vårt samhälle kommer därför i grunden att förändras, vare sig vi vill det eller inte. Kristen tro säger att Gud vill klimaträttvisa! I vårt samtal så kommer vi utgå från tre områden för klimaträttvisa med stöd från bibeln;

  1. Rättvisa mellan jordens alla människor idag! Vi kommer t.ex. prata om klimatflyktingar.
  2. Rättvisa mellan människan och övrigt biologiskt liv. En ny existensförståelse är nödvändig!
  3. Rättvisa mellan oss människor som lever nu och med kommande generationer.

 Medverkande; Kåre Olsson, Anders Liljas och Per Larsson medförfattare till boken ”Planetens och kärlekens gränser”

14.30-15.00 Avslutning och summering

Anmälan

Anmälan görs senast den 18 december. Det är viktigt att du anmäler dig så att du får länken du behöver för att kunna ansluta till dagen. För att du ska få länken så är det viktigt att du uppger e-postadress.

Under samma himmel bygger vi en klimaträttvis värld!

Till anmälan

Arrangörer

Dagen arrangeras av Stiftsgården i Rättvik, Act Svenska kyrkan, Västerås stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus.