Kvinna pussar sitt barn på kinden.
Foto: Josefin Casteryd

Ukraina förbereder sig för ännu en vinter

Nyhet Publicerad

Kriget i Ukraina är inne på sitt andra år och nu pågår förberedelserna inför ännu en kall vinter. FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) uppskattar att 18 miljoner människor kommer att påverkas av kriget kommande tre månader. Av dem förväntas 12 miljoner behöva humanitärt bistånd och upp till 6,7 miljoner människor kan komma att fördrivas internt.

Situationen för Ukrainas befolkning är fortsatt mycket svår och nu förbereder sig Act Svenska kyrkans partner för vintern. En viktig del i förberedelserna är att få fram dieselaggregat och element för att hålla värmen.

– Vid flyganfall måste människor snabbt ta sig till gemensamma skyddsutrymmen och där kan man bli kvar ett bra tag. Då behövs värmekällor, säger Nathalie Töpperwien Blom, Act Svenska kyrkans handläggare för det humanitära arbetet i Ukraina som nyligen besökt partners arbete på plats.

I och med att vintern närmar sig, ökar bombningarna i södra och östra Ukraina och kritisk infrastruktur slås ut. Det innebär att tusentals människor blir utan el, värme och vatten. 

– En del flyr västerut och är i behov av boende, andra stannar kvar och behöver hjälp för att överleva vintern. Behoven av generatorer, filtar och varma kläder är stora, säger Nathalie Töpperwien Blom.

Både akut och långsiktigt stöd

De verksamheter som Act Svenska kyrkan stödjer finns över nästan hela Ukraina och sker i samarbete med andra kyrkor och organisationer, via nätverket ACT-alliansen.

– Konkret kan det handla om reparation av sönderbombade skolor eller att hitta säkra sätt för barn att gå i skolan, berättar Nathalie Töpperwien Blom.

– Ofta handlar det också om direkt humanitär hjälp, som tak över huvudet, mat och förnödenheter.

Många människor som upplevt kriget i Ukraina har gått igenom traumatiska händelser och behovet av psykosocialt stöd är stort. Act Svenska kyrkan har specialkompetens för att arbeta med just psykosocialt stöd och har medverkat till att lokala aktörer både i Ukraina och grannlandet Polen, fått det stöd de behöver.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete i Ukraina här.