Strandkant och vatten som går mot stenar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Trossamfund i uttalande om vatten och klimat

Nyhet Publicerad

Vattnet spelar en central roll i många livsåskådningar och allt fler trossamfund engagerar sig i klimatfrågan. För att öka tempot i det arbetet har Svenska kyrkan, Ageravolontärerna och fler än 10 andra samhällsaktörer enats om ett gemensamt ställningstagande.

Många trossamfund arbetar med att stötta människor i humanitära kriser och nöd, både i Sverige och internationellt. Sedan två år tillbaka samarbetar flera samfund, organisationer och enskilda personer inom klustergruppen Vatten och tro.

Klustergruppen har enats om ett gemensamt uttalande som handlar om att skapa medvetenhet om hur vi värnar om våra gemensamma vattenresurser.

– När vi förstår sambanden mellan vår tro, etiska identitet och våra handlingars konsekvenser kan vi ta ett gemensamt ansvar att agera förebyggande. Vi vill uppmana till en förändrad attityd som ska leda till ett mer hållbart och jämlikt förvaltande av våra vattentillgångar och hela ekosystemet, säger Beatrice Johansson, representant för Ageravolontärerna, ett samarbete mellan Svenska kyrkans unga och Act Svenska kyrkan.

Klustergruppen startades av Swedish Water House och Svenska kyrkan. Den är interreligiös och ska ge en stärkt insikt och förståelse för kopplingen mellan vattenfrågor och trossamfundens arbete.

Läs uttalandet i sin helhet (pdf)