Bild med en checklista för feministisk utrikespolitik samt en fysisk rapport i form av ett häfte

Tid för EU att anta en feministisk utrikespolitik

Nyhet Publicerad

På internationella kvinnodagen lanserar Act Svenska kyrkan och 15 andra organisationer inom nätverket CONCORD Sverige rapporten the Game Changer, om hur en feministisk utrikespolitik kan leda till positiv förändring.

Rapporten the Game Changer är baserad på åtta års erfarenhet av Sveriges feministiska utrikespolitik. Den pekar ut förhållningssätt för att en utrikes- och utvecklingspolitik ska vara feministisk och därmed bidra till verklig förändring.

Växande intresse i Europa

Samtidigt som Sverige övergivit den feministiska utrikespolitiken växer intresset i flera andra europeiska länder, liksom inom EU-institutionerna. 2020 antog Europaparlamentet en resolution för en feministisk utrikespolitik för Europeiska Unionen.

EU är på många sätt en inflytelserik global aktör som tagit flera viktiga steg mot att stärka EU:s gemensamma arbete med global jämställdhet. Dock har EU en hel del arbete kvar att göra när det gäller att integrera jämställdhet i alla delar av utrikespolitiken.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare i EU och EU:s medlemsstater, samt till ett europeiskt civilsamhälle, och är skriven på engelska.

Ladda ned rapporten här.

 

De 16 organisationer som står bakom rapporten är:

 • ActionAid
 • ACT Svenska Kyrkan
 • Afrikagrupperna
 • Diakonia
 • IKFF
 • MÄN
 • Operation 1325
 • Plan Sverige
 • PRO Global
 • Naturskyddsföreningen
 • Kvinna till Kvinna
 • RFSU
 • Svalorna Indien Bangladesh
 • Svenska freds och skiljedomsföreningen
 • WaterAid
 • We Effect