Liten flicka med uppsatt hår på en strand.
Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Testamentesveckan – Från god tanke till god handling

Nyhet Publicerad

Din testamentsgåva kan rädda liv, skapa fred och ge människor möjligheten att bygga en bättre framtid. Den 11 september startar initiativet Testamentesveckan av Act Svenska kyrkan och 18 andra ideella organisationer för att belysa vilken betydelse ditt testamente kan få.

Att skriva testamente innebär att man talar om hur man vill att ens efterlämnade tillgångar ska användas efter att man gått bort. Möjligheten finns då att ge hela eller delar av kvarlåtenskapen till exempelvis Act Svenska kyrkan, något som kan bidra till en bättre framtid för många människor. Med start den 11 september uppmärksammar Act Svenska kyrkan tillsammans med andra insamlingsorganisationer denna möjlighet under en vecka.

Här kan du läsa mer om hur du testamenterar till Act Svenska kyrkan

Pengar eller föremål – för att motverka utsatthet

Testamentesveckan synliggörs genom gemensam annonsering för att öka medvetenheten hos allmänheten att man genom sitt testamente kan välja att ge antingen en summa pengar eller materiella föremål i form av exempelvis konstverk eller fastigheter för att människor ska få stöd till ett liv i trygghet utan våld, hunger och fattigdom.

Vi ser ett starkt intresse hos våra givare och hos allmänheten att ge gåvor genom sina testamenten, och gåvorna gör nytta varje dag för de som bäst behöver dem. Act Svenska kyrkan bedriver katastrof- och utvecklingsarbete över hela världen till stöd för människor i utsatthet. Tillsammans med andra kyrkor och organisationer kämpar vi för en rättvis tillvaro och en värld där alla människor har makten att förändra sina liv till det bättre.

Läs mer om det gemensamma initiativet Testamentesveckan här