Svenska kyrkan protesterar mot stängning av flyktingläger i Kenya

Nyhet Publicerad

Kenyas regering har gått ut med information om att de inom kort kommer att stänga två stora flyktingläger i landet. Över 600 000 människor drabbas och det finns ingen plan för vart dessa människor ska ta vägen. Svenska kyrkan är med och protesterar mot stängningen.

Kenya är värdland för två av världens största flyktingläger, Dadaab och Kakuma, där sammanlagt över 600 000 människor bor. Den 6 maj 2016 gick Kenyas regering ut med uttalande att man planerar att snarast möjligt stänga dessa läger. Man ger ingen förklaring till vart alla flyktingar ska ta vägen.  

Anledningen är de ekonomiska samt säkerhets- och miljöbelastningar som lägren utgör, liksom att de skulle fungera som grogrund för terrorgrupper som Al-Shabaab.  

Svenska kyrkan har under många år gett stöd till vår samarbetspartner Lutherska Världsförbundet (LVF), som arbetar i både Dadaab och Kakuma.  

En stängning kan leda till humanitär katastrof

I ett gemensamt uttalande är vi genom Lutherska världsförbundet med om att uppmana Kenyas regering att dra tillbaka direktivet om att stänga lägren. Vi uppmanar dem att fortsätta upprätthålla sina internationella åtaganden mot flyktingar och asylsökande.  

I uttalandet hänvisar vi till de långtgående konsekvenser en stängning av lägren skulle innebära för de hundratusentals människor som lever i dem. Det kan leda till en humanitär katastrof i Östafrika eftersom flera av Kenyas grannländer redan har ett stort antal flyktingar.  

Ett snabbt stängande av flyktinglägren riskerar påverka det arbete som hittills gjorts med att få folk att frivilligt återvända på ett säkert och värdigt sätt. Man lyfter även de säkerhetsrisker som en stängning innebär för framför allt kvinnor och barn.  

Lägren stänger inom kort trots påtryckningar från FN

Trots påtryckningar från FN, flera länder och organisationer står Kenya hittills fast vid sitt beslut att stänga i första hand Dadaab och att somaliska flyktingar återvänder hem. Olika tidpunkter för stängning har angetts. Kenyas president Uhuru Kenyatta har nämnt november i år som deadline för stängning av Dadaab.  

Bakgrunden till dessa drastiska handlingar är bland annat frustration från Kenyas regering då man anser att västländer gör sig skyldiga till dubbelmoral. De menar att man å ena sidan vill att Kenya ska ta hand om en stor andel flyktingar men inte själva är beredda att göra detsamma.  

Finansieringen enbart en del av förklaringen

Mindre finansiering går till att hjälpa länder som Kenya med flyktingsituationen. Istället läggs mer pengar på att hantera flyktingsituationen i Europa och att stänga gränser, skriver Lennart Hernander som arbetar på LVF i regionen.  

Många analytiker är dock överens om att kostnadsskälet bara delvis kan åberopas, då merparten av omkostnaderna för flyktingmottagandet finansieras av internationella givare och FN.  

Hastig stängning leder till ökade påfrestningar i Somalia

När det gäller säkerhetsläget, som regeringen främst trycker på, finns det få belägg för att Dadaab skulle fungera som grogrund för terrorism. Det finns säkerhetsrisker i Kenya och flyktinglägren är inte oväsentliga i sammanhanget, men mycket lite talar för att en stängning av lägren skulle vara lösningen på det. Tvärtom riskerar ett hastigt stängande av lägren och en tvångsförflyttning av människor att spä på frustration och ytterligare destabilisera läget i Somalia.   

Svenska kyrkan fortsätter att följa arbetet

LVF är en av UNHCRs främsta samarbetspartner i dessa läger och är nu engagerade i flera möten och dialog med regeringen, tillsammans med andra framstående aktörer. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som i månadsskiftet maj/juni ska presentera en handlingsplan för stängandet av lägren. Svenska kyrkan fortsätter att bevaka utvecklingen genom vårt nära samarbete med LVF.  

/Therése Naomi Jonsson