Meny

Supercyklonen drabbar värre än covid-19

Stormen Amphan orsakade i förra veckan långt ifrån lika många dödsfall som coronapandemin men nu är ytterligare miljontals människor utan elektricitet, bostäder, rent vatten och utan möjlighet till karantän. Vi finns på plats med stödinsatser.

Bengaliska viken med Bangladesh i centrum drabbades i förra veckan av den största cyklonen sen 1999. Supercyklonen Amphan drog rakt in över Bangladesh, men drabbade också östra delarna av Indien. Bara i mångmiljonstaden Kolkata blev 14 miljoner människor utan elektricitet. Ministrar och myndigheter i staten Orissa uttalar sig om en katastrof värre än coronapandemin och benämner läget som en krigszonslik situation. Vatten har förorenats och jordskred och lera har svept bort bostäder. Tusentals människor tvingas fly sina boplatser medan staten har små möjligheter att evakuera människor så att de samtidigt kan skydda sig mot spridning av coronaviruset.

Bangladesh är det land som drabbats hårdast av cyklonen. Act Svenska kyrkan finns redan på plats och arbetar i flera av de flyktingläger i Bangladesh som upprättats efter förföljelserna och morden på den Rohingyska befolkningen från Myanmar, också i det humanitära läger som idag blivit världens största. Nyligen konstaterades flera fall av covid-19 bland människor i lägren där svårigheter att hålla distans och sköta sin hygien redan är enorma.

-   Cyklonen har orsakat en helt ny situation, berättar Else Berglund, humanitär chef på Act Svenska kyrkan. Bangladesh är svårt drabbat. Utöver vårt fortsatta arbete med flyktingar är det nu också nödvändigt att ge akut stöd till lokalbefolkningen. De som är värdsamhällen för allra flest människor på flykt är ofta länder som själva drabbas hårt av fattigdom, naturkatastrofer eller konflikter. Vi behöver hjälpa alla de som nu är trefaldigt drabbade av flyktingsituationen, coronaviruset och nu en väldig naturkatastrof.

 Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra partner över hela världen för att ge människor tillgång till hygienartiklar, matpaket, vatten, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Gåvorna används där behoven är störst.