Meny

Risk att viktiga insatser uteblir

Act Svenska kyrkans biståndschef, Lennart Hernander, står i tät kontakt med samarbetspartner runt om i världen. Han vittnar om stor oro och en situation som redan har fått allvarliga konsekvenser för människor som lever i utsatthet.

Hur påverkar en eventuell spridning av coronaviruset exempelvis ett flyktingläger?

-I flyktinglägren saknas fullgoda hälsosystem, vilken innebär att människor där är extremt sårbara och en eskalerad smittspridning skulle innebära en tragedi. Flera av våra partner varnar också för stora konsekvenser för det humanitära arbetet när personal inte kan ta sig till arbetet. Humanitärt stöd i flyktingläger dras ner till ett minimum, där det mest grundläggande såsom mat, vatten/sanitet och sjukvård prioriteras. Det finns en risk för att det psykosociala arbetet samt riktade insatser till personer med särskilda behov, till exempel äldre och personer med funktionsnedsättning inte prioriteras i neddragningen av aktiviteter.

Vilka konsekvenser har pandemin fått så här långt?

-Stora. En konsekvens är att flera länder stängt sina gränser. Det få enorma konsekvenser för många, särskilt för människor på flykt. Flyktingar från Sydsudan är ett exempel. De har ingen möjlighet att söka säkerhet i Kenya då gränsen mellan Sydsudan och Kenya är stängd och inga flyktingar tillåts komma in. En annan konsekvens är att länder stänger ned verksamheter som public service, myndigheter och sociala organisationer, det har bland annat skett i Honduras, där det också råder undantagstillstånd. Militären övervakar situationen och det är straffbart att inte följa de restriktioner som beslutats om. Undantagstillstånd ger myndigheter mycket långtgående befogenheter och det finns en oro att detta missbrukas för att minska det demokratiska utrymmet. Den oron delas av flera partner i olika länder.

Finns det alls något hopp i den här situationen?

-Det måste det göra. Människans förmåga att gemensamt hantera kriser är stor. När det behövs ställer samhället om. Act Svenska kyrkan rustar nu, tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga, för att bistå våra partner i de enorma utmaningar de står inför.

Sjukvårdsarbetare går till jobbet för att bromsa smittan och för att rädda liv. Det gör de i Sverige, och det gör de i världens flyktingläger, om än med lite olika förutsättningar. Dessa fantastiska människor måste vi stödja, både här och där. Biståndsarbetare kommer riskera sina liv också i den här krisen, men vi måste göra vad vi kan för att hjälpa dem göra sitt jobb. Tillsammans kan vi rädda liv!

Vad Act Svenska kyrkan gör med anledning av pandemin

Listan nedan visar exempel på det arbete som Act Svenska kyrkan gör tillsammans med partner runtom i världen.

  • I det stora flyktinglägren i Kenya ökas insatserna för de mest utsatta barnen, när nu skolor och förskolor stängts.
  • I Myanmar stöttar vi informationskampanjer på lokala språk bland Rohingya-flyktingar för att minska smittspridning i de överbefolkade lägren.
  • I Sydsudan, Etiopien och Uganda distribueras tvål och rengöringsmedel till bl.a. skolor och våra partner tillhandahåller rent vatten för att förbättra möjligheterna till handtvätt, personlig hygien och avfallshantering. Vi bidrar även till skyddsutrustning till personal så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete. 
  • I Irak är vår partner ansvarig för vatten och sanitet i Dawdie lägret för internflyktingar. Där hjälper vi personalen att kunna fortsätta sitt enormt viktiga arbete inne i lägret, utan att sprida smitta, genom t.ex. skyddskläder. Vi hjälper även till med tvål och desinfektionsmedel till flyktingarna.
  • I Palestina bidrar vi bl.a. till matpaket för familjer i Betlehem som förlorat sina inkomstmöjligheter, och till den lokala kyrkans olika verksamheter.