Meny

Act Svenska kyrkans rekommendationer för klimatfinansiering

Act Svenska kyrkan driver på frågan om klimatfinansiering utifrån ett människorättsperspektiv för att säkerställa efterlevnaden av de löften och avtal som förhandlats fram i samband med globala klimattoppmöten.

För att den nödvändiga klimatomställningen ska bli verklighet krävs krafttag kring nya globala investeringar. Men det räcker inte att enbart satsa på tekniska lösningar. De människor som drabbas värst av klimatkrisen måste också vara delaktiga i arbetet för hållbara lösningar, kompenseras för sina förluster och ges möjlighet till en tryggad försörjning. Därför arbetar Act Svenska kyrkan tillsammans med globala partner för klimaträttvisa.

Med dokumentet Internationell klimatfinansiering från ett människorättsperspektiv visar Act Svenska kyrkan på hur viktigt det är att det klimatstöd som idag förmedlas genom exempelvis FN:s gröna klimatfond och Världsbankens klimatfinansiering utgår från människorättsbaserade principer.

Ladda ner och läs rapporten om klimatfinansiering.