Meny

Översvämningar slår hårt mot Sydsudan

Flera hundra tusen människor i ett redan hårt prövat Sydsudan har tvingats lämna sina hem på grund av översvämningar. Act Svenska kyrkan bidrar med insatser på plats.

I delar av Sydsudan har redan hårt utsatta människor tvingats lämna sina hem på grund av översvämningar.

Runt en miljon människor är påverkade av den senaste månadens svåra översvämningar i Sydsudan, ett land vars folk redan är prövat av mångåriga krig och konflikter, återkommande hungersnöd och ungefär 2 miljoner internflyktingar.

Act Svenska kyrkans samarbetar på plats i Sydsudan med Lutherska Världsförbundet och andra medlemmar av biståndsalliansen ACT för en samlad insats för de runt 420 000 människor som har tvingats lämna sina hem.

-Jag var nyligen på plats i hårt drabbade Jonglei i Sydsudan och läget är ytterst allvarligt. Människor har tvingats lämna sina hem, vattenburna sjukdomar sprids snabbt, skolorna är stängda och de mogna grödorna står färdiga för skörd på fälten och ruttnar, säger Act Svenska kyrkans regionala representant Peter Svensson.

Enligt FN:s katastroforgan OCHA är nästan två miljoner av Sydsudans befolkning på 15 miljoner internflyktingar. Cirka 7 miljoner har behov av katastrofhjälp och  enligt FN:s matprogram WFP hotas cirka 7 miljoner av att ha för lite föda för att kunna äta sig mätta. Hungersnöd är regelbundet återkommande. Till det kommer nu alltså översvämningar.

- Nu behövs tält, mat och material för tillfälliga skolor, säger Peter Svensson.