Pojke står på en soptipp.
Foto: Jesper Wahlström

Nytt rekord för Act Svenska kyrkans fasteaktion

Nyhet Publicerad

Under Act Svenska kyrkans fasteaktion samlades i år hela 61,6 miljoner kronor in, vilket är ett nytt rekord. Resultatet visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad genom vårt engagemang och våra församlingsaktiviteter runt om i landet. Det visar att vi tillsammans kan främja en hållbar och rättvis matförsörjning samt en hållbar fred. 

Tillsammans har vi uppnått ett helt fantastiskt resultat för Act Svenska kyrkans fasteaktion 2022. På grund av det allvarliga världsläget, med ökade humanitära katastrofer och minskat bistånd, är detta rekordresultat helt ovärderligt. I det allvarliga läget har gensvaret från församlingar, privatpersoner och företag varit högt och tydligt. Det har bidragit till det höga insamlingsresultatet. 

– Det här rekordresultatet gör det möjligt för oss att kunna fortsätta stödja lokala kyrkor och samarbetsorganisationer som hjälper människor i svår utsatthet, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Tillsammans har vi med våra ansträngningar delat med oss till människor som är i akut hungersnöd, är på flykt från kriget i Ukraina eller av någon annan anledning lever i utsatthet. 

Utmanande tid för civilsamhället

Regeringens beslut att finansiera flyktingmottagandet i Sverige med avräkningar från det svenska biståndet kommer innebära en stor förlust av statliga biståndsmedel till Act Svenska kyrkans verksamhet och övriga civilsamhället. I denna situation är det av yttersta vikt att Act Svenska kyrkan får in medel på andra sätt för att kunna fortsätta ge stöd till våra partnerorganisationer och till människor som lever i utsatthet. Därför är era gåvor helt ovärderliga för vårt fortsätta arbete. 

 – Jag vill rikta ett varmt tack till er församlingar och stift för all er tid, gåvor, aktiviteter, förböner och ert engagemang i Fasteaktionen. Stort tack, säger Erik Lysén. 

Tillsammans gör vi skillnad!