Foto: Johann Wassholm

Ny biståndsminister med omvittnat engagemang och gedigen sakkunskap

I samband med dagens regeringsombildning blev det klart att tidigare statssekreteraren på UD Per Olsson Fridh blir biståndsminister efter Peter Eriksson. Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén ser i honom en biståndsminister som kommer att ”driva de globala frågorna både engagerat och strategiskt”.

– Vi befinner oss i en ödestid där biståndet och biståndspolitiken aldrig tidigare varit så viktiga med tanke på de globala utmaningar vi står i. Jag känner Per Olsson Fridh som en klok dialogpartner, och i honom får Sverige en biståndsminister som jag vet kommer fortsätta driva de globala frågorna både engagerat och strategiskt, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

– Inte minst är det en styrka med en biståndsminister som är väl respekterad över parti- och blockgränser, och som ser vikten av ett starkt civilsamhälle och inte minst religiösa aktörers roll inom utvecklingsfrågorna.

Fridh tillträder ministerposten i ett läge där de globala utmaningarna är större än på mycket länge. Pandemin har kastat världen tillbaka i ett läge där både hungersnöd och fattigdom ökar snabbt, och där de humanitära behoven ökat dramatiskt på bara ett år. Det globala krisläget har också lett till mer ojämlikhet globalt, med större klyftor mellan rika och fattiga. Särskilt hårt har krisen slagit mot kvinnor, som är överrepresenterade i den hårt ekonomiskt drabbade informella sektorn, och som dessutom utsatts för ökande nivåer av våld.

– Mot den bakgrunden är det glädjande att Sverige nu får en biståndsminister med gedigen sakkunskap och ett omvittnat djupt engagemang i de globala frågorna, och som därför kommer att fortsätta driva en stark, feministisk svensk biståndspolitik på de internationella arenorna, säger Erik Lysén.

– Per Olsson Fridh har också i sin roll som statssekreterare för den tidigare biståndsministern värnat om en genuin dialog med både det svenska och det globala civilsamhället.