Svenska sedlar och mynt.
Foto: Sven-Erik Falk/Ikon

Nu får du skattereduktion på dina gåvor

Från och med 22 januari 2020 kan du få skattereduktion för dina gåvor till Act Svenska kyrkan. Det innebär att du får tillbaka 25% på gåvor som räddar liv och förbättrar världen.

Det som krävs är att varje enskild gåva du ger är 200 kronor eller mer. Totalt under året behöver du skänka minst 2000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket.

Skattereduktion kan du få om du är 18 år fyllda eller fyller innevarande år då du ger gåvan. Maximalt belopp om 1500 kronor får du tillbaka om du under året skänker sammanlagt 6000 kronor.

Läs mer om skattereduktionen