”Nu behövs ett massivt stöd” - Kyrkans utsända om nödropen från Sydsudan

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans internationella arbete ökar stödet till Nigeria och Sydsudan för att förhindra att människor dör av svält. Svenska kyrkans utsända Anna-Maria Sandström vittnar om hur massiva insatser krävs för att rädda liv. Samtidigt försvåras hjälparbetet av väpnade konflikter.

FN larmade redan i februari i år om att människor dör av svält i delar av Sydsudan. Det är första gången på sex år som FN proklamerar svält någon stans i världen.

Över 20 miljoner människor i bland annat Sydsudan, Nigeria och Somalia är drabbade av hungersnöd och befinner sig snart i svält. Även i Etiopien och Uganda är situationen i vissa regioner närmast desperat.

Det som till en början handlade om undernäring och hunger har nu för många människor övergått i regelrätt svält. Tiden håller på att rinna ut för 1,4 miljoner barn i enbart Somalia, rapporterar hjälporganisationer.

Största humanitära katastrofen sedan andra världskriget

Trots att den humanitära krisen på intet sätt har uppstått över en natt har den fått växa i omfattning och styrka. Svenska kyrkans internationella arbete började lyfta situationen och vädja om människors bidrag redan våren 2016.  

Anna-Maria Sandström, utsänd av Svenska kyrkan med placering i Nairobi, framhåller att Europa och Sverige har vaknat alldeles för sent.

Vi har varit upptagna av Brexit och Trump

- Man har inte varit mottaglig för indikationer om torka och varningar från humanitära aktörer. Man har varit inåtvända och upptagna med det politikerna kallar ”flyktingkris” i Europa och Sverige, av Brexit och av det som händer i USA med ny president och vad han gör och tycker.

Kriget i Syrien, terrorattentat på hemmaplan i Europa och viktiga politiska val har dessutom tävlat om medieutrymmet och människors engagemang.

- Intresset har varit svalt för Afrika och hela situationen. Lite som att människor inte har orkat ta in mer, konstaterar Anna-Maria Sandström.

Nu är läget akut, medierna lyfter sedan en tid svälten och världen har att hantera vad som beskrivits som den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget.

Konflikter försvårar situationen

Förutom att enorma resurser behövs kämpar biståndsorganisationer och andra aktörer med det faktum att nödhjälpen måste nå fram till människor i konfliktdrabbade områden. Orsaken till svälten i flera drabbade länder är inte enbart torka utan också konflikt.

- Den situationen gör att människor är betydligt mer utsatta när det blir extrem torka som i år. Utan konflikterna hade de haft helt andra möjligheter att förbereda sig och stå emot torkan, säger Anna-Maria Sandström. 

ge till människor som drabbats av svält i Afrika

Ge direkt via sms
Sms:a SVÄLT till 72 905 så ger du 100kr.

Swisha valfritt belopp till 9001223
ange K251 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen med K251

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

I Nigeria exempelvis gör terrorgruppen Boko Haram det svårt att nå ut med nödhjälp. I Sydsudan pågår strider mellan regeringsstyrkor och oppositionella.

- Det finns uppgifter om att hjälporganisationer hindras tillträde till byar där oppositionen har fäste. För en tid sedan dödades sex biståndsarbetare och vi själva kunde på grund av säkerhetsläget bara röra oss i huvudstaden, där vi för första gången vid ett besök mötte tiggare på gatan. Det berättar Anna-Maria Sandström, som nyligen besökte Sydsudans huvudstad Juba.  Hon fortsätter:

Kvinna i men långt lite grått hår. Glasögon och ett halsband.
Anna-Maria Sandström är utsänd för Svenska kyrkans internationella arbete och besökte nyligen Sydsudan. Foto: Magnus Aronsson/Ikon

- Många hade flytt sina små jordbruk på grund av striderna inte på grund av torkan, vilket är extra tragiskt när just bristen på mat är så akut. 

LÅNGSIKTIGT PÅVERKANSARBETE ÄR VIKTIGT

Svenska kyrkans internationella arbete bidrar både med nödhjälp och arbetar med långsiktig försörjning samt påverkansarbete i bland annat Sydsudan. Anna-Maria Sandström pekar på vikten av att även arbeta långsiktigt för att bidra till fred och stabilitet.

- I Sydsudan handlar vårt arbete förutom nödhjälp och långsiktigt utvecklingsarbete om att tillsammans med kyrkorna få de stridande parterna att inse att eld-upphör och fred är bättre än krig. Men bara Sydsudan kan rädda Sydsudan. Vi utlänningar kan förhandla fram hur många avtal som helst, men de kommer inte att leda till fred om partnerna inte är intresserade, säger Anna-Maria Sandström.

NU BEHÖVS ETT MASSIVT HUMANITÄRT STÖD

Trots att det vid besöket i Juba av säkerhetsskäl var svårt att röra sig fritt blev det tydligt vilka behoven är.

Nu behöver vi kraftsamla. Nu behövs ett massivt humanitärt stöd för att rädda liv. Det är vår plikt som medmänniskor att agera. Och det är bråttom nu.

Anna-Maria Sandström

- Nu behöver vi kraftsamla. Nu behövs ett massivt humanitärt stöd för att rädda liv. Det är vår plikt som medmänniskor att agera. Och det är bråttom nu. Vi vädjar verkligen om alla engagerade människors stöd för att kunna göra skillnad för de drabbade i regionen, säger Anna-Maria Sandström.

NU UTÖKAR SVENSKA KYRKAN SITT STÖD

Sedan tidigare bidrar Svenska kyrkans internationella arbete med cirka två miljoner kronor till insatser för att hjälpa barn i flyktingläger i Sydsudan. Dessutom finns ett pågående stöd på nästan 3 miljoner kronor för insatser i norra Uganda, dit många flyktingar från Sydsudan tagit sig.  Nu utökas det stödet med cirka en miljon kronor.

Nyligen blev det också klart att Svenska kyrkans internationella arbete kan gå in med ett fortsatt stöd på två miljoner kronor till arbetat för svältdrabbade i Nigeria. 

FAKTA

Svenska kyrkans internationella arbete finns på plats genom lokala partners och ger stöd i följande länder som drabbats hårt av svält på grund av torka och konflikt. Insatserna består av nödhjälp för att rädda liv:

Sydsudan
Somalia
Nigeria
Uganda
Zimbabwe
Etiopien
Svenska kyrkan har flera utsända i bland annat Nairobi.