Nätverk av kyrkor övervakar Colombias nya fredsavtal

Nyhet Publicerad

Natten till torsdagen kom Colombias regering och landets största gerillagrupp överens om ett fredsavtal. Det kyrkliga nätverket Dipaz, som Svenska kyrkan stöder i Colombia, kommer nu att parallellt med övervaka fredsavtalet. Svenska kyrkan fortsätter att stödja de mest utsatta i den väpnade konflikten.

Svenska kyrkans Internationella arbete välkomnar fredsavtalet och den historiska möjlighet som detta innebär för att få slut på den våldsamma väpnade konflikten.

- Många utmaningar återstår för att säkra en rättvis och hållbar fred i Colombia. Det krävs full respekt för de mänskliga rättigheterna och rätten till sanning, gottgörelse och garantier om icke-repetition, säger Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén.

Han nämner bland annat svårigheterna med att inleda formella fredssamtal med ELN-gerillan, den andra största gerillagruppen i landet, och att hantera väpnade grupper och brottssyndikat.

Ett nätverk av kyrkor

Sedan början av 2000-talet har Svenska kyrkan arbetat för mänskliga rättigheter i Colombia. Det har vi gjort tillsammans med lokala människorätts-, bonde- och urfolksorganisationer.

Dipaz är ett ekumeniskt nätverk av kyrkor och trosbaserade aktörer. Sedan förra året övervakar Dipaz FARC-gerillans eldupphör. Dipaz har en viktig roll i fredsprocessen bland annat genom att de utbildar i fredlig konfliktlösning.

-  Avtalet är ett viktigt steg på vägen i det långsiktiga fredsbyggandet ute i regionerna, säger Andrés Alba, medlem i den lutherska kyrkan i Colombia och samordnare för Dipaz. Han fortsätte: 

- För oss är det både ett kall och en möjlighet att följa upp efterlevnaden av överenskommelserna mellan de stridande parterna.

Arbetar för att minska hot och våld

Genom sina församlingar och medlemmar har Dipaz direkt kunskap om situationen i avlägsna delar av landet. Där har den väpnade konflikten varit som svårast och där kommer det att vara särskilt viktigt att säkerställa att fredsavtalet och avväpningen genomförs med respekt för mänskliga rättigheter.

Under fredsförhandlingarna har de som arbetar för mänskliga rättigheter varit fortsatt mycket utsatta. Hot och våld mot människorättsförsvarare har ökat istället för att minska. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med människorättsförsvarare för att vända denna trend.

Välkomnar uttalandet

Svenska kyrkan välkomnar den colombianska regeringens uttalande om att ett ömsesidigt och definitivt eldupphör den 29 augusti. Svenska kyrkan vädjar nu till alla väpnade aktörer i konflikten att respektera internationell humanitär rätt och att göra sitt yttersta för att undvika att konflikten skördar nya offer.

Vårt fokus under konflikten har varit och är att tillsammans med lokala samarbetspartners vandra tillsammans med de som varit mest utsatta i den väpnade konflikten.

Svenska kyrkan har arbetat med dem för att de ska kunna göra sina egna röster hörda och delta i diskussioner om fred och försoning i ett långsiktigt arbete. Detta arbete kommer fortsätta och intensifieras.

Fortsatt behov av humanitärt stöd

Den humanitära kris som har orsakats av den väpnade konflikten kvarstår. Tyvärr riskerar den till och med att bli värre den närmaste tiden, inte minst i de områden där andra väpnade aktörer fortfarande strider. Civilbefolkningen kommer därför att behöva omvärldens fortsatta stöd. 

Svenska kyrkan arbetar tillsammans med Lutherska världsförbundet för att tillgodose civilbefolkningens humanitära behov, i några av de mest konfliktdrabbade områdena i Colombia.

Till exempel arbetar vi med stöd av ECHO, EU- kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd, i den mycket svårtillgängliga regionen Chocó i nordvästra Colombia för att skydda urfolk och afrocolombianer från effekterna av konflikten, som fortfarande pågår runt omkring dem.

Svenska kyrkans samarbetspartner Lutherska Världsförbundet har tillsammans med tre andra humanitära aktörer nyligen fått cirka 20 miljoner kronor av ECHO för arbetet i Colombia. 

FREDEN BARA EN BÖRJAN

- Att Colombias regering och FARC-gerillan är överens om ett fredsavtal ger hopp om att fred är möjlig i Colombia, säger Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén. Han fortsätter:

- Som kyrka har vi tillsammans med de lokala kyrkorna, nätverket Dipaz och aktörer som kyrkornas världsråd, ACT-alliansen och Lutherska världsförbundet en särskild roll att sprida budskapet om fred och försoning, säger Erik Lysén.

Läs mer:

Stöd Svenska kyrkans projekt i Colombia 

många offer för konflikten i colombia

Den väpnade konflikten har sedan mitten av 60-talet skördat minst 250 000 människoliv och mer än 6 miljoner människor har drabbats av konflikten. I en rapport för fem år sedan larmade människorättsorganisationer om att:

 

Närmare var tionde invånare i Colombia var flykting i sitt eget land och levde mycket utsatt och oftast i extrem fattigdom.


Medelåldern hos de barn som tvångsrekryterades till konflikten i Colombia var 12 år.


Sexuellt våld mot kvinnor användes systematiskt som ett vapen i konflikten. 54 000 kvinnor drabbades varje år.


Bakom rapporten står bistånds- och människorättsorganisationer bland dem ACT-alliansmedlemmen Lutherska världsförbundet i Colombia. 

Blogginlägg om Colombia

Publicerad: