Kyrkbänkar fyllda med besökare. Ett träkors i förgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Missionskonferens 2020

Publicerad

Tanken var att vi skulle få samlas till "Missionskonferens 2020" på Missionskyrkan i Uppsala. Men, med så mycket annat har vi tvingats att ställa om. Istället har vi under hösten delat några filmade inslag av programmet för missionskonferensen.

Vi hälsar dig varmt välkommen till den här varianten av "Missionskonferens 2020" och hoppas att innehållet skall ge både fördjupning och inspiration till fortsatt engagemang för vårt livsviktiga arbete. 

Vad innebär det att vara relevant kyrka idag 2020?

Samtalet berör och fördjupar på ett fint sätt synen på och frågeställningen kring, vad det kan tänkas innebära att vara relevant som kyrka i coronatider och vad betyder egentligen ”mission” idag? De som deltar i samtalet är: Erik Lysén (chef Act Svenska kyrkan), Kristin Molander (Kyrkoherde, Danderyd församling) och Anna Hjälm (programansvarig ”En värld av grannar”). Moderator är Nicklas Fahlgren (inspiratör Act Svenska kyrkan). 

Att vara kyrka - vad lär vi av historien?

Jonas Jonson som sätter in missionen i sitt sammanhang och drar lärdomar av den rika missionshistorien som vi får vara en del av idag.

”Vilka var dessa människor som reste iväg? Unga människor […] som hade gripits av väckelsen, och ville dela med sig av sin glädje över att ha funnit Jesus. De var välutbildade, och de flesta var kvinnor. Mer än två tredjedelar av alla världens missionärer var kvinnor, och så var det också i Sverige” - Jonas Jonson, biskop emeritus

På distans, fast alltid IRL (In Real Life)

- Om att som kyrka vara kritiskt engagerad, praktiskt delaktig och profetisk i sin samtid

"Vad blir då vår roll i det samhälle som vi finns i just nu?" Sven-Erik Fjellström bjuder in oss till en serie bibelreflektioner, vilka tar sin utgångspunkt i ett antal "besök" som han fått under sommaren vid en skogssjö i Västerbotten. Besök, av ingen mindre än profeten Elisha. Dessa besök och reflektioner tar han sedan vidare till möten med företrädare för den Världsvida kyrkan och han bjuder in dig och mig till vidare reflektion kring kyrkans kallelse i vår tid. 

I den första filmen berättar Sven-Erik mer om bakgrunden till reflektionerna och hur de har vuxit fram. Och i de följande tre filmerna bjuder han med oss på en resa genom tid och rum - en resa som landar mitt i vår vardag på den plats där vi är satta att vara kyrka idag.

Inledning: Bakgrunden till reflektionerna

Del 1: Om att bada i Jordan, men även tvätta händerna under en pandemi

Del 2: Om att mitt i en till synes hopplös situation inte tappa modet

Del 3: Om att engagera sig när samhället blivit en oätlig soppa

Bibelreflektioner: vår roll som kyrka idag

I en serie av tre bibelreflektioner tar Adriana Gastellu Camp oss med på en spännande resa - en utflykt som i slutändan landar här och nu. Hon tar avstamp i möten med kvinnliga förebilder i bibeltexten och kryddar med exempel från den världsvida kyrkan i sin kamp mot pandemins utmaningar idag. Varje reflektion avslutas med en kort bön om att vi som kyrka, på olika sätt, ska våga ha modet att vara relevanta för vår omgivning idag.

Del 1: Må vi som kyrka stötta flickornas kamp för ett bättre liv

Del 2: Må vår kyrka välsigna kvinnors kamp för ett liv utan våld

Fördjupning till den andra reflektionen

1 Sam 1-2

Del 3: Må vår kyrka vara en utsträckt hand

Fördjupning till den tredje reflektionen

Apg 9:39-41