Man i jeans, svart skjorta och röd slips sitter på marken framför en trävägg.
Foto: Michael Jaspan

Människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode får Per Anger-priset

Nyhet Publicerad

Årets Per Anger-pris tilldelas människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode, som kämpar för rätten till hem, mark och överlevnad för de allra fattigaste i Sydafrikas kåkstäder. Act Svenska kyrkan är en av flera organisationer som deltagit i nomineringsarbetet. Priset delas ut av Forum för levande historia idag 25 mars.

Årets pristagare Sibusiso (S'bu) Innocent Zikode arbetar för de fattigas rättigheter i Sydafrika, ett av världens mest ojämlika länder. Han kämpar för rätten till hem och mark för samhällets mest marginaliserade medborgare. Han pekar på de svåra villkor som råder för de som bor i skjul i kåkstädernas fattigaste områden.

– Ett skjul som saknar vatten, elektricitet och avlopp är inte ett hem. Det är tvärtom livshotande villkor som slår särskilt mot kvinnor, barn och minoritetsgrupper. Orättvisorna är ännu tydligare nu när pandemin drabbar de redan utsatta, säger S’bu Zikode.

S’bu Zikode leder de fattigas kamp genom rörelsen Abahlali base Mjondolo, som han var medgrundare till för 15 år sedan då han själv bodde i en kåkstad till Durban. Idag har rörelsen 82 000 medlemmar. Tillsammans sätter de ljuset på korruption, maktstrukturer och våld mot de som bor i kåkstädernas slumområden, bland annat genom att driva rättsprocesser och nå ut medialt. För kampen att förändra har Zikode utsatts för hot och våld. Från hans rörelse har 18 medlemmar mördats för sitt engagemang under åren.

– I år går Per Anger-priset till en man som gör uppror mot fattigdomen. Han kämpar för de fattigaste av de fattiga i Sydafrika, för deras rätt till ett hem och ett värdigt liv. Trots hot och våld fortsätter han att vara en röst för deras rättigheter. Han är en sann människorättskämpe, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Regeringens internationella pris

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset.

I årets nomineringsarbete med att välja ut 2021-års pristagare har nio internationellt erkända organisationer med brett kontaktnät deltagit: Afrikagrupperna, Amnesty International, Civil Rights Defenders, Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Kvinna till Kvinna, Rädda Barnen, Act Svenska kyrkan och We Effect.