Foto: Jesper Wahlastöm

Lyckad julinsamling mitt i pandemin

36,5 miljoner samlades in under Act Svenska kyrkans julinsamling 2020, ett fantastiskt resultat under pandemin.

- Det är fantastiskt roligt med sådant fint resultat och vi är tacksamma för alla gåvor! säger Eva Pérez Järnil, insamlingschef för Act Svenska kyrkan. 
- Det är härligt att se den uppfinningsrikedom kring insamlingsaktiviteter som församlingar och engagerade personer visat när vanliga aktiviteter ställts in på grund av sociala restriktioner under pandemin. Tack vare alla gåvor och stift och församlingars extra anslag, kan vi nu fortsätta att stötta människor i utsatthet. 
 
Julinsamlingen ”Bryt en tradition” lyfte fram traditioner som skadar flickor, exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap. Religiösa företrädare har en viktig roll i att ifrågasätta normer och värderingar som leder till könsrelaterade övergrepp. Som kyrklig biståndsaktör gör Act Svenska kyrkan stor skillnad genom sina insatser tillsammans med lokala partner runtom i världen.  
 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. Julinsamlingen pågick från Första advent till Trettondagen.